‘t Vinkel op de schop…….

 

Het is zover! Op de Algemene Ledenvergadering van onze Naturistenvereniging Hertogstad van 26 september jongstleden werd een belangrijk besluit genomen over toekomst van het terrein, ’t Vinkel. De herverdeling van de kampeerplaatsen is een feit. Aan dit plan ligt een visiedocument ten grondslag, dat gaat over de toekomstbestendigheid van ons terrein, het verhogen van de kwaliteit van de voorzieningen en het creëren van grotere plaatsen voor leden. Ook aan alle discussies over de brandveiligheid van het terrein moest een einde komen. Wat dat laatste betreft, gaandeweg het traject bleek dat we al voldeden aan de norm van de gemeentevergunning, maar de brandweer zou aanvullende eisen kunnen stellen in de toekomst en dat wilden we voor zijn! Het gaat dan vooral om de onderlinge afstand tussen de kampeermiddelen.

Wat staat er zoal te gebeuren?

’t Vinkel kent een aantal te kleine kampeerplaatsen; door deze op te heffen en ze te herverdelen over naastgelegen plaatsen gaan volwaardige plaatsen ontstaan.

Elders op het terrein worden ter compensatie nieuwe plaatsen gecreëerd, zodat het totale aantal kampeerplaatsen voor leden gelijk blijft, het maximum voor onze vergunning.

 

Met deze aanpassingen blijven we ook in de toekomst aantrekkelijk voor nieuwe leden.

Het aantal kampeerplaatsen voor de gasten wordt hierdoor wel iets verminderd. Het goede nieuws is echter dat de prachtige kampeerplaatsen bij en rond de vijver beschikbaar blijven voor onze gastkampeerders! Menig lid zou er wat voor over hebben om daar een vaste plek te krijgen, maar dat gaat niet gebeuren!

Resultaat: er wordt gesnoeid, er worden heggen verplaatst, terrassen verlegd en nieuwe plaatsen aangelegd inclusief stroom.

Volgende stap is het verbeteren van de facilitaire voorzieningen. Er zijn uitgewerkte plannen voor de verduurzaming van de gebouwen, te beginnen met het verwijderen van asbest deze winter door een professioneel bedrijf. Ons zwembad is net gerenoveerd en ziet er geweldig uit. Volgende stap is renovatie van een aantal sanitaire voorzieningen en algemene ruimten zoals het ”Pluuf “, onze pub en “de Oase”, onze sauna met rustruimte. Maar dat kan nog even duren……

 

Ferry de Neyn

Scroll naar top