Beste leden,

Met het aannemen van het voorstel voor Herverdeling tijdens de laatste ALV, gaat de Vereniging met de herverdeling van start.

Voor de vaste plaatsen en herverdeelplaatsen die geveild gaan worden geldt dat een minimale afstand van 1½ meter moet worden aangehouden van midden belendende haag of hart van het pad tot buitenzijde kampeermiddel, inclusief dissel, voortent en eventuele andere aanbouwsels.

Voor de leden die mee doen aan de plaatsveiling, wordt dan ook vriendelijk, doch dringend, verzocht om jullie kampeermiddel, dissel, voortent, winter dak overstek etc. op te meten en bij het bepalen van gewenste plaatsen te controleren of er voldoende ruimte tot het midden van de haag of begroeiing overblijft. Voor de goede orde worden de maximum kampeermiddel op de lijst veilingvolgorde vermeld.

Hou er ook rekening mee, met het plaatsen van je kampeermiddel als je later er nog een winter dak op wil plaatsen, dat je dan niet alles op moet gaan schuiven om aan de 150 cm grens te voldoen.

Met vriendelijke groet,

Bart Doomernik
Secretaris Terreincommissie

Scroll naar top