Al jaren wordt de discussie gevoerd of de dissel nu wel of niet bij de caravan hoort, zowel bij het bepalen van de grootte van de caravan als bij het meetellen van de dissel bij de afstand tot de erfafscheiding. Anderhalf jaar geleden werd nog door Theo Peters een amendement ingediend om de maat van de caravan zonder de dissel te gebruiken, zowel als maat voor de maximale afmetingen, als maatvoering voor brandveiligheid.
Ik ben niet tegen de maat inclusief dissel als maat voor de grootte van de caravan. Het is een handige maat, en de vereniging heeft het al jaren gehanteerd om dit als de maximale afmeting van een caravan te hanteren.

Ik ben er echter wel tegen om de dissel als brandbaar materiaal te zien.

Natuurlijk is de disselbak zeer brandbaar. Maar over de brandbaarheid van de dissel had ik mijn twijfels. Daarom ben ik gaan informeren bij de brandweer in Noord-Brabant, om dit voor te leggen.
De brandweer heeft nu uitsluitsel gegeven en we hebben nu zwart op wit dat de dissel -zonder disselbak- niet meetelt in de maatvoering van de onderlinge afstand, zelfs niet als de dissel nog bekleed is met kunststof.

De uitspraak van de brandweer daarover is hieronder als afbeelding aangehecht. De volledige correspondentie kan ik jullie toesturen, indien gewenst.

Eenzelfde vraag aan Helpdesk BBGBOP hierover is nog gaande.

Als mensen zeggen dat die paar centimeters er toch niet toe doen, dan kan ik wel enkele traumatische gebeurtenissen opdissen over leden van onze vereniging die om deze maat van enkele centimeters hun caravan een kwart slag moesten draaien, een andere plaats moesten pachten, of een andere caravan moesten kopen. Ook in mijn geval is de maat van de dissel bepalend of ik mijn Ben Eilers al dan niet mag laten staan.

Hoe krijgen we dat voor elkaar? Wel, door de tekst van het terreinreglement iets te veranderen, namelijk in de definitie van het kampeermiddel.

Onderstaand de huidige definitie van een kampeermiddel:

Kampeermiddel; een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een mobiele caravan met een maximale breedte van 2.50 meter en een maximale lengte inclusief dissel van 8 meter. We gaan hierbij uit van de oorspronkelijke maten, inclusief dissel. De afstand van het kampeermiddel tot de kampeerplaatsgrens bedraagt minimaal 1 meter.

En deze tekst te vervangen door:

Kampeermiddel; een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een mobiele caravan met een maximale breedte van 2.50 meter en een maximale lengte inclusief dissel van 8 meter. Als maat voor de brandweer geldt de lengte van het kampeermiddel zonder dissel, maar met opbouw , zoals disselbak en beschermdak , dus de lengte van het brandbaar materiaal. De afstand van het brandbare kampeermiddel tot de kampeerplaatsgrens bedraagt minimaal 1 meter.

Dus de maximale maat blijft behouden, alleen de plaats kan als ruimer worden gezien als je de caravan dwars plaatst. Bovendien wordt een vergroting van het brandbare materiaal door middel van een beschermdak nu ook in het reglement vastgelegd.

Als je het ermee eens bent dat de maat van kampeermiddel zonder dissel wordt gehanteerd bij het plaatsen op de kampeerplek, stuur me dan een mailtje : pjtw.hartman@gmail.com met daarin je naam, je tentplaats en de zin dat je het met mijn voorstel eens bent. Je kunt ook een ondertekend briefje afgeven bij mijn tent plaats, nummer 48, of bij de beheerders. Ik heb tien handtekeningen nodig om een voorstel vóór 12 september -nog maar een paar dagen- in te kunnen dienen voor de ALV op 26 september, dus reageer op tijd!

Ja, ik ben het eens met Paul Hartman dat de maat van een kampeermiddel zonder dissel wordt gehanteerd bij het plaatsen op de kampeerplek en ik ben voor de bovenstaande wijziging in het terreinreglement.

Lid Partner
Datum                      ……………………………….. ………………………………..
Naam                        ……………………………….. ………………………………..
Tentplaats               ………………………………… ………………………………..
Handtekening        ………………………………. ………………………………….

Scroll naar top