‘Er stond nu nog slechts één enkel gebod, en dat luidde:
alle dieren zijn gelijk
maar sommige dieren zijn meer gelijk
dan andere dieren’
Uit: George Orwell. ‘Animal Farm’.
Plaats van handeling: ‘t Vinkel
Betrokken groepen:
 1. De herverdelers
 2. De vasten met 1 meter tot de erfafscheiding
 3. De vasten die goed staan
 4. De vasten die goed staan maar wel zouden moeten verkassen.
 5. De vasten met vaste voortent.
De informatiesessies over de herverdeling zijn in volle gang. Wij waren bij de tweede bijeenkomst, waar al enige reuring en onbegrip aanwezig was. Daar hoorde een buurman voor het eerst dat zijn plaats verviel en hoorde de rest van de herverdelers dat er een gewone herverdeling zou komen, zonder enige alternatieve aanpassing. In principe worden alle herverdelingsplaatsen opgeheven, komen er twaalf nieuwe plekken en vindt er een gewone plaatsverdeling plaats. Niet alle getroffenen moeten onmiddellijk verhuizen, maar in de (nabije) toekomst staat er een verhuizing te wachten. Het kan echter nog jaren duren.
Alle zevenentwintig herverdelers komen zeer waarschijnlijk op een andere plek die weer ingericht moet worden. Geen enkele herverdeler heeft het recht om op de huidige plaats te blijven staan, ook niet als die plaats iets wordt uitgebreid. Dat recht hebben vaste plaatsers wel. Ook wordt bij vaste plaatsers rekening gehouden met het feit of er een vaste voortent aanwezig is. Ook daar zijn de herverdelers in het nadeel.
Al vijf jaar bestaat de dreigende situatie dat er iets moet gebeuren. Sommigen hebben in de loop van die vijf jaar een mooie kampeerplek opgebouwd omdat zij comfortabel willen kamperen. Anderen hebben al vijf jaar niets gedaan omdat deze situatie eraan komt. Nu gaat er iets gebeuren en wordt er gebruik gemaakt van de pijnlijke plicht om je plek op te geven. Maar verder wordt er niets speciaal geregeld om de beschikbare plekken te verdelen. Ik ervaar de sfeer als bokkig, onzeker en afgunstig. Wat zou er moeten veranderen om de sfeer en de solidariteit te verbeteren? Hieronder enkele suggesties van mij:
 1. Iedereen dezelfde rechten, dus recht om te blijven staan op eigen plek en compassie bij een vaste voortent.
 2. Brandveiligheid staat voorop en is leidend.
 3. Er is nog voldoende tijd om de herverdeling in alle redelijkheid te regelen
 4. De herverdelers voorrang geven bij de plaatsverdeling voor nieuwe plekken
 5. Drie (of twee) meter tussen kampeermiddelen ipv 1,5(1) meter tot de erfgrens.* Dit maakt de plaatsing van kampeermiddelen wat flexibeler. Een maatregel die nu ook hier en daar wordt gehanteerd, daar de beplanting niet als afscheiding wordt gezien door de brandweer.
 6. En elke andere verbetering waar ik nu niet opkom maar die door flexibele en creatieve geesten kan worden bedacht om de sfeer, vrijheid, gelijkheid en broederschap te herstellen en te handhaven.
Het irriteert mij dat er geen status aparte is voor deze plaatsverdeling. Na alle energie die gestoken is in het voorwerk – communicatie met gemeente en meten en tekenen – kan er toch ook best een uitzondering worden bedacht om de komende herstructurering van het terrein soepel en eerlijk te laten verlopen? Iedereen betaalt hetzelfde per vierkante meter, maar er is toch een verschil in benadering en behandeling. Ik voel mij als herverdeler een tweederangs Vinkelaar. En wat moet alle nieuwe aanwas wel niet denken die bijna allemaal een herverdelersplek hebben bemachtigd? Een echt welkom voor verjonging is het zeker niet. Ook ik voel mij na zes onzekere jaren nog altijd geen volwaardig lid van de camping. Als minderheid van – soms aanstootgevende, niet overal geaccepteerde, vaak belachelijk gemaakte – naturisten zou solidariteit en een goede vriendschappelijke onderlinge sfeer een tweede natuur van ons moeten zijn. Laten we met zijn allen zorgen voor een aangename, zorgvuldige en rechtvaardige verdeling van de beschikbare plaatsen.
*De keuze voor een of anderhalve meter tot de erfgrens, of twee of drie meter tussen kampeermiddelen is natuurlijk afhankelijk van de uitslag van het amendement wat ik heb ingediend.
Paul Hartman

Scroll naar top