Chenrizi

Elk mens wiens hart bewogen wordt door liefde en compassie, die waarachtig het welzijn van anderen voor ogen heeft, zonder uit te zijn op roem, voordeel, status en erkenning, belichaamt chenrizi. aldus Bokar Rinpoche (Boeddhistische monnik uit Tibet)
Chenrizi bevrijdt je van alle problemen, lasten en pijn, door je aandacht te vestigen op de vele grote en kleine zegeningen in je leven. Blijf dus gefocust op de zegeningen in je leven en je zult zien dat ze zich vermenigvuldigen.

Renate

Scroll naar top