Beste Hertogstadleden,
Op de ALV van 26 september is met overgrote meerderheid het voorstel over de herinrichting van
het terrein aangenomen. Hierbij dankt de werkgroep Herinrichting Terrein iedereen die dit voorstel
heeft gesteund. Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten naar een gezonde toekomst voor
ons terrein en de vereniging. We hebben daar meteen werk van gemaakt. Op dit moment zijn we
bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden die deze week al gaan beginnen. Allereerst
zullen we de nieuwe plaatsen in orde maken, zodat mensen die daar interesse in hebben een beeld
kunnen vormen hoe het gaat worden. Het is fijn als je dat hebt voordat de plaatsverdeling
plaatsvindt. Daarna zullen een aantal projecten worden uitgevoerd, waarbij een aantal
herverdelingsplaatsen overgaan naar vaste plaatsen of verdwijnen. Deze informatie is al tot jullie
gekomen via de inschrijving voor de plaatsverdeling. Voor de mensen die dit betreft betekent dit dat
je tot de plaatsverdeling kunt blijven staan, maar daarna de plaats vrij zult moeten maken, zodat de
werkzaamheden kunnen starten. In de komende nieuwsbrieven zullen we meer vertellen over de
voortgang en planning. Bij de vele werkzaamheden die dit met zich meebrengt kunnen we nog
mensen gebruiken die hun handen uit de mouwen willen steken. Want het is voor de vereniging
uiteraard van belang dat we zo veel mogelijk de werkzaamheden zelf uitvoeren. Als we met velen
onze schouders hieronder zetten zullen de werkzaamheden sneller en gemakkelijker gedaan kunnen
worden. Laat zien dat we een (h)echte vereniging zijn die de dingen samendoen en iets voor elkaar
over hebben in woord en daad! Als je een bijdrage wilt leveren in de komende maanden meld je dan
aan via ons emailadres: herinrichting@hertogstad.nl. Ik kan me voorstellen dat er ook nog vele
vragen leven over de herinrichting. Ook die kun je stellen via het emailadres. Dan proberen we je een
zo goed mogelijk antwoord te geven.

Werkgroep Herinrichting Terrein

Scroll naar top