Nog even mocht er genoten worden van de oude caravan van plaatsje 13, van Willemien (zie hiervoor de vorige nieuwbrief). Nog even stond de caravan in volle glorie, weliswaar op platte voeten, voor het onderhoudshok. Maar niet voor lang! Sjon en Roy hebben en ik denk wel met enig plezier, maar zeker met veel venijn, ervoor gezorgd, dat de wagen van de aardbodem is verdwenen. Niet helemaal natuurlijk. Want zo ziet een caravan eruit als deze onder handen is genomen door onze beheerders… Dagen zijn “onze” jongens bezig geweest het gevaarte te ontmantelen. Daar zijn behoorlijk wat uren in gaan zitten!!! Een en ander ging ook niet echt gemakkelijk. Zwaar materiaal en gereedschap is er aan te pas gekomen. Helaas is er dus een mooi stukje nostalgie van ons terrein verdwenen.

 

Nu ben ik alweer een paar jaar de zelfbenoemde voorzitter van de door mijzelf in het even geroepen bedankcommissie. In de hoedanigheid van voorzitter heb ik in de laatste algemene ledenvergadering, waarbij de volledige commissie aanwezig was, ikzelf dus, voorgesteld een subcommissie op te richten: het complimentenplatform. De vergadering is hier unaniem mee akkoord gegaan! Door het aanwezige lid is er ook ingestemd met de voordracht van de voorzitter van dit orgaan. Juist, ikzelf dus. Het platform heeft in gezamenlijkheid besloten de jongens een zeer groot compliment te doen toekomen!!! Bij deze.

Hierbij moet ik ook bekennen dat zowel de commissie, als het platform nalatig zijn geweest. We hebben hem allemaal gezien. In ieder geval iedereen die zo eind mei de poort heeft geopend. Rini, die zich in het zweet werkte, om de beheerderswoning weer up-to-date te krijgen. En dat is gelukt!!! Weliswaar redelijk laat maar niet minder gemeend: namens de voorzitter van de commissie: enorm bedankt en namens de voorzitter van het platform: superwerk!

Ere wie ere toekomt!!!

Gert Tiele

Scroll naar top