Beste leden,

In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik jullie al verteld dat 2020 het jaar zal worden waarin de herverdeling van ons terrein veel aandacht zal gaan krijgen. Door middel van dit bericht zal ik proberen om jullie duidelijk te maken hoe het verloop van de herindeling wordt beoogd. De commissie die zich bezig houdt met het herinrichtingsplan legt momenteel de laatste hand aan hun werk. Ondanks het feit dat het plan voor heel veel leden slecht nieuws zal opleveren, bedank ik de commissie voor hun niet aflatende inzet om iets acceptabels neer te leggen. Dat het plan voor velen “pijn” zal doen, doordat kampeermiddelen verplaatst moeten worden staat vast. Dat we moeten gaan voldoen aan wetgeving op het gebied van veiligheid ook.

Op het terrein moeten op bepaalde plaatsen compartimenten worden aangebracht. Die moeten onderling tenminste 5 meter uit elkaar liggen. Daar zijn jullie door middel van presentaties eerder al van op de hoogte gebracht. Kampeermiddelen moeten volgens de wet onderling tenminste 3 meter uit elkaar liggen. Vooral dat laatste zal letterlijk en figuurlijk veel stof doen opwaaien. Ongeveer de helft van onze plaatsen zal op een of andere manier, door verplichte verschuiving van kampeermiddelen “geraakt” worden. Daarnaast zullen een aantal plaatsen moeten vervallen. In het plan wordt ook rekening gehouden met het creëren van nieuwe plaatsen, zodat we ongeveer hetzelfde aantal plaatsen kunnen houden.

Laat duidelijk zijn dat niemand deze “volksverhuizing” wenst, maar dat er niet aan te ontkomen valt! Het plan moet worden gezien als een legpuzzel. Trek je er ergens een stukje uit, dan zal het hele plan niet meer in elkaar passen. Dat betekent in de praktijk dat het plan weinig opties zal bieden om wijzigingen aan te brengen zonder het geheel “uit elkaar te laten vallen”. Al voor de komende algemene ledenvergadering zullen de leden de stukken m.b.t. de beoogde herindeling ontvangen. Op tentplaatsniveau.

Vanaf eind februari zullen jullie, de leden, in fases worden uitgenodigd om met de herindelingscommissie te bespreken wat de herindeling voor jou tentplaats betekent in de vorm van informatiesessies. Er zal dan ook een plattegrond van de nieuw te vormen situatie beschikbaar zijn. Vervolgens wordt het herindelingsplan nogmaals toegelicht tijdens de ALV. Er kan tijdens de ALV nog niet worden gestemd over de beoogde nieuwe situatie, omdat de herindeling kosten met zich mee gaat brengen die nu nog niet in detail kunnen worden overzien (kosten van verplaatsingen, eventuele onbedoelde schade etc.). Die kosten zullen, deels, duidelijk worden als gevolg van de informatiesessies. Om niet te verzanden in eindeloze discussies over gevolgen op tentplaatsniveau zullen dergelijke casussen niet worden behandeld op de ALV. Nadat het definitieve plan op de ALV is “uitgerold”, krijgen de leden de tijd om zich te beraden over de gevolgen tot augustus/september. Het is niet de bedoeling dat leden al actie gaan ondernemen voordat het plan definitief is aangenomen. Wie onverhoopt toch niet kan wachten met het inrichten van zijn/haar plaats, kan zich nergens op beroepen als het definitieve plan toch nog enige andere vorm mocht krijgen.

Het bestuur gebruikt de tijd tot augustus/september om te bepalen hoe het definitieve kostenplaatje er uit ziet. Welke kosten komen er per definitie uit de herindeling? Wat te doen met extra kosten die leden (ongewild) moeten maken? Vervolgens wordt augustus/september een extra ALV belegd waarin het herindelingsplan (met kosten) in stemming wordt gebracht. Er kan dan niet gestemd worden of herindeling plaats moet vinden. Dat is immers wettelijk bepaald. Er wordt gestemd over de inhoud van het plan. Bij voldoende steun voor het plan door jullie, de leden, kunnen de verhuisbewegingen beginnen en kan men zich beraden om aan de plaatsverdeling mee te doen.

Namens het bestuur en de herindelingscommissie vraag ik jullie begrip voor deze “akelige volksverhuizing”. Laten we vooral proberen de “pijn” gezamenlijk te dragen en elkaar te helpen waar het kan of moet. Dat is immers waar onze vereniging zich altijd weer in onderscheidt.

Namens bestuur en herindelingscommissie,
Henk

Scroll naar top