2015-07-17 14.55.03Hertogstad staat voor “Het beleven van naturisme met respect voor elkaar en met zorg voor natuur en milieu” .

Hertogstad wil stimuleren dat:

  • alle leden, oud en jong, binnen hun mogelijkheden, een bijdrage leveren aan het welzijn van de vereniging, door hen waar mogelijk te betrekken bij het bestuur en de bedrijfsvoering van de vereniging.
  • open communicatie leidt tot  betrokkenheid bij het verenigingsleven
  • de vereniging ruimte biedt aan nieuwe initiatieven en activiteiten.
  • leden betrokken zijn bij de toekomst van de vereniging door er met elkaar voor te zorgen dat het terrein  en de gebouwen goed onderhouden en aantrekkelijk zijn.
Scroll naar top