De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van alle artikelen die om plaatsing vragen.

Kloppen de gegevens? Zijn er taalfouten of “kromme zinnen”? Ooit hebben we afgesproken om in de nieuwsbrief te tutoyeren dus U wordt door ons veranderd in jij. Hoe is de toonzetting, we hebben allemaal wel eens meegemaakt dat er iets misgaat en als we dan met ons gevoel of emotie gaan schrijven komt het weleens te hard over. Als je geëmotioneerd bent is het raadzaam om tot tien te tellen voordat je gaat schrijven. Zijn artikels uitnodigend voor discussies?

Af en toe is er overleg over artikels met de vraag of we ze zo moeten plaatsen. Bij inkomende berichten met taalfouten, kromme zinnen, leestekens worden deze geredigeerd zonder aan de stijl, woordkeuzes, manier van schrijven te tornen.
Bij inkomende berichten die negatieve ladingen, onjuistheden of kwetsende opmerkingen naar leden, commissies of bestuur bevatten, nemen wij zeker onze verantwoordelijkheid. In dat geval nemen wij altijd contact op met de indiener. Dan kan het zijn dat de indiener zijn stuk herschrijft of dat wij het redigeren en dat overleggen we met de indiener voordat we het plaatsen.

Een ander fenomeen is dat een artikel een discussie teweeg kan brengen,daar is de nieuwsbrief  totaal ongeschikt voor. Alle reacties komen als eerste langs de leden van de redactie die de verantwoordelijkheid moeten nemen over plaatsing van deze reacties. Naast het feit dat een discussie over een onderwerp niet functioneert op deze manier .

De redactie is zeker voor vrijheid van meningsuiting, een heel groot goed in onze democratische wereld maar blijft wel kritisch kijken naar wat er gevraagd wordt om te plaatsen en blijft haar verantwoordelijkheid nemen inzake bovenstaande.

Henk Schalkwijk, Wil van de Laak, Gert Tiele en Renate Leenders.

Scroll naar top