Beste leden,

Graag breng ik het volgende onder de aandacht. Zoals bekend is bij iedereen, is er heel veel werk reeds verricht door de Herverdeel commissie.
Tevens is er een advies uitgebracht aan het Bestuur omtrent de nieuw te creëren plaatsen;

12 stuks in totaal, waaronder het voorstel om 5 nieuwe plaatsen te maken op het bestaande Jeugdveld.

E.e.a. is ook ter sprake gekomen bij de verschillende info sessies.
Toch bestaan hier ook degelijke nadelen voor, welke op eenvoudige simpele manier voorkomen kunnen worden.
Er is namelijk ook een eenvoudigere, beter passender (goedkoper) alternatief, voor deze 5 plaatsen, namelijk op het volleybalveld, bij V20 en V19.

Zie illustratie hieronder:

• Hiermee besparen we de kosten van het verwijderen van de kleine Boules baan.
• Hiermee besparen we de kosten van het verplaatsen van de bestaande overkapping op het Jeugdveld
• Hiermee besparen we de kosten van het verplaatsen en vergroten van de grote Boules baan
• Hiermee voorkomen we dat het groene karakter van de vereniging teniet wordt gedaan.
• Hiermee voorkomen we dat de oudere jeugd, noodgedwongen bij de speeltoestellen van de kleine jeugd dient te kamperen.
• Hiermee behouden we de rijke schaduwplekken, welke door vele leden wordt opgezocht in de steeds warmere zomers.
• Hiermee hebben de bijen ook geen last van ons en visa versa
• Hiermee besparen we de kosten van het verplaatsen van de trampoline

Op de locatie van het Volleybal, hoef je niets af te breken of noodgedwongen te verplaatsen. Kortom dit bespaart een hoop geld en tijd.
Geld en tijd die de Vereniging hard genoeg nodig zal hebben om de overige projecten te kunnen realiseren.
Daarbij komt tevens bij kijken dat het huidige groen rondom het Jeugdveld en de schaduw plaatsen gewoon kunnen blijven bestaan.

Tevens zijn er meerdere mogelijke volleybal locaties op het terrein aanwezig, (veld bij plaatsen 78/89 en tevens bij het veld bij plaats 100/102)
Ook is er voor bij de trampoline, plaats genoeg voor het volleybal veld. (in het verleden lag het ook al daar)

Neem bovenstaande punten in overweging als deze in stemming gebracht wordt bij de aankomende ALV.

Het kan namelijk, makkelijker, eenvoudiger en veel goedkoper op een andere manier gerealiseerd worden.
Hiermee behouden we het Jeugdveld zoals het is, met de benodigde privacy voor de Jeugd.

De tegen argumenten vanuit Herverdeling om bij het Volleybal veld nieuwe plaatsen te realiseren, is: dat we dan het open karakter van ons terrein zouden verliezen.

Maar wat hebben wij als leden liever: behoudt van het open karakter of toch liever het groene karakter??
Wat in deze situatie dus ook minder geld en inspanning kost.

Met vriendelijke groet,

Bart Doomernik

Scroll naar top