Aan alle leden van NV Hertogstad.

Nog vijf dagen, op 26-9-2020 om 14.30 u. hebben we onze extra ALV over de herindeling op ons terrein.

Het is best spannend op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog geen beperkingen voor samenkomsten op 1,5 mtr. in de veiligheidsregio Brabant West en Midden. Het bestuur probeert zich wel strikt aan de voorschriften te houden. Wij verzoeken iedereen om de aanwijzingen van de 17 begeleiders op te volgen.

Er zijn momenteel 123 leden die zich hebben ingeschreven, er zijn dus nog genoeg plaatsen beschikbaar. Max. 175.

De vergadering wordt gehouden in de St. Lucaskerk te Tilburg.

Voor het parkeren neemt u het parkeerterrein tegenover de Montfortanenlaan 13 te Tilburg. Zet dit adres ook in je navigatiesysteem. Het parkeerterrein ligt rond de kerk en twee parkeerwachters wijzen je je parkeerplaats. Volg alsjeblieft hun aanwijzingen op. Zij wijzen je ook de ingang van de kerk.

Een verzoek, uiteraard vrijwillig. Wil je tijdens verplaatsingen, bij binnenkomst, vertrek en WC bezoek, alsjeblieft een mondkapje dragen. Zit je eenmaal, blijf dan zitten. Sta niet op voor een begroeting of voor eventueel overleg. Als je zit, dan mag het mondkapje af. De fotograaf, Wil van de Laak, neemt foto’s van deze toch bijzondere A.L.V. en zij zal dit doen met mondkapje op en op gepaste afstand.

Bij de ingang word je opgevangen en je naam wordt gevraagd. Als je niet op de lijst staat (je hebt je dus niet aangemeld via het inschrijfformulier), dan zal je gevraagd worden te wachten of er voldoende plaats ter beschikking is. Verder word je gevraagd of je Corona klachten hebt en om je handen te desinfecteren. Je krijgt een instructieformulier hoe te handelen bij binnenkomst en tijdens de vergadering. Een groot gedeelte van deze tekst lees je ook al in dit document. Verder word je mondjesmaat doorverwezen naar de inschrijftafels, om de 1,5 mtr. in stand te kunnen houden. De kerk is om 13.30 u. geopend. Kom op tijd en ben geduldig, de mogelijkheid bestaat dat je even moet wachten.

Er zijn geen kapstokken, neem je jas, tas of paraplu mee naar je plaats. Er wordt geen koffie of thee geschonken, je krijgt bij de inschrijftafel een flesje water.

Loop vervolgens naar de inschrijftafels, ze staan in de looprichting opgesteld in volgorde van het alfabet. Hier wordt nogmaals gevraagd kennis te nemen van de vragen over Corona. Kan je alle vragen ontkennend beantwoorden, dan vragen we je of je een machtiging hebt en mag je het presentieformulier tekenen. Je ontvangt één stemkaart (of twee bij machtiging) en een flesje water.

Verder wordt je doorverwezen door begeleiders naar je zitplaats, zij zijn herkenbaar aan een sticker op hun kleding. Ook hier weer, wees alsjeblieft geduldig, dit kan wat tijd kosten.

Wil je voor- na- of tijdens de vergadering gebruik maken van het toilet geef dit dan aan d.m.v. hand opsteken. Een begeleider brengt je naar het toilet.

Tijdens de vergadering zijn er 2 microfoons aanwezig. Wil je wat zeggen, wordt de microfoon via een hengel aangereikt. Het kost tijd voordat de microfoon bij je aanwezig is, ook hier weer geduld dus. Pak de microfoon niet vast, deze werkt op een afstand van een 0,5 mtr. In verband met Corona wordt na iedere spreker de microfoon gereinigd.
Ook nu weer: dit kost tijd! Heb geduld en probeer mee te werken.

Voor afval zijn er op diverse plaatsen vuilniszakken neergelegd. Gooi na afloop van de vergadering hierin je afval of nog liever neem het mee. Alsjeblieft geen afval op de grond, dat scheelt ons een veegbeurt van de kerk.

Na afloop verlaat je de kerk door één van de drie uitgangen, ook hierin word je begeleid.

Bedankt voor jullie medewerking,

Het Bestuur.

Scroll naar top