Aan verenigingsleden en leden van NFN Open & Bloot
Datum: 20 mei 2021
Betreft: uitnodiging Natuurlijk! NFN-pétanquetoernooi 2021


Beste geadresseerden,
Bij het versturen van deze uitnodiging is nog niet duidelijk welke versoepelingen er in September
mogelijk zijn. Afhankelijk van deze versoepelingen/mogelijkheden kan de organisatie besluiten om het
toernooi niet door te laten gaan.
Naturistenvereniging “Chamavi” organiseert in samenwerking met de Werkgroep Sport het 34e
Natuurlijk! NFN-pétanquetoernooi en nodigt alle pétanquevrienden uit voor het weekend van 4 en
5 september 2021 op haar terrein te Almere. Deelname staat open voor leden van de NFN die in
het bezit zijn van een geldige jaarkaart 2021.
Adresgegevens van het terrein: Chamavi
Lijsterweg 4
1358 CB Almere
Contactpersonen voor dit toernooi namens Chamavi zijn: Jan en Marion Goedhart.
Informatie over het terrein: www.chamavi.nl


Kosten
• Voor deelname aan het Petanque toernooi € 5,00 per gemengd doublet.
• Deelnemers (en meereizende partner en kinderen) aan het pétanquetoernooi betalen voor
het weekeinde € 25,00 per kampeereenheid (Tent, Caravan of Camper). Prijs is inclusief
toeristenbelasting.
• Aan belangstellende supporters wordt het bezoekerstarief in rekening gebracht.
• Stroomaansluiting is dit weekeind mogelijk.
• Kosten voor deelname en kampeereenheid kunnen betaald worden bij aankomst bij de
gastendienst.
• Op zaterdag is er een gezamenlijke maaltijd waarvan de kosten 10 euro zijn. Opgave via het
deelnameformulier. Kosten voor de maaltijd kunnen betaald worden bij de kantine.
Kamperen
• Op de daarvoor aangewezen velden.
vrijdag 3 september vanaf 12.00 uur tot en met maandag 6 september 12.00 uur
• Chamavi beschikt over Wifi op het gehele terrein


Terreinregels
• Aanwezigen dienen zich te houden aan de voor dit terrein geldende terreinregels;
• Per kampeereenheid is 1 huisdier toegestaan, mits aangelijnd. Bij meerdere huisdieren graag
overleg met gastendienst. (gastendienst@chamavi.nl)
• Campers worden toegelaten maar mogen gedurende het gehele weekend niet verplaatst
worden.
Fotograferen
• Op “Chamavi” is fotograferen niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is verleend door
het bestuur.
• Mobiele telefoons alleen toegestaan bij eigen caravan/tent/camper.
Horecafaciliteiten
• Drankjes, broodjes en snacks verkrijgbaar tijdens het toernooi.
• Op zaterdagavond is er gelegenheid tot het nuttigen van een warme maaltijd. Opgave s.v.p.
op bijgevoegd formulier. Vegetarisch is ook mogelijk, echter dit s.v.p. speciaal op het
aanmeldingsformulier vermelden.
• ’s Avonds is er entertainment.
• Drankjes en snacks kunnen alleen met de consumptiekaarten worden betaald. Deze zijn te
koop in de kantine. Er kan alleen per pin betaald worden.


Voorlopige indeling van het toernooischema
Vrijdag 3 september 2021
• Vanaf 10.00 uur Aankomst
• 18.00 – 19.15 uur Aanmelding doubletten
• 20.45 uur Loting voor indeling van het toernooi
• 21.00 uur Bekendmaking van de loting
• 21:00 – 01:00 uur Gezellig samenzijn met muziek
Zaterdag 4 september 2021
• 8.45 uur Melden deelnemers die niet overnachten op Chamavi
• 8.55 uur Opening toernooi
• 9.00 uur Start toernooi
• 12.30 -13.30 uur Middagpauze
• 17.00 – 18.00 uur Einde eerste speeldag
• 18.00 – 19.00 Maaltijd
• 20.30 – 01:00 uur Gezellig samenzijn met muziek
Zondag 5 september 2021
• 09.00 uur Aanvang tweede speeldag
• 13.00 -14.00 uur Middagpauze
• Circa 14.30 uur Finale


Deelname
• Deelname is mogelijk voor leden van NFN Open & Bloot. Het is een pétanquetoernooi voor
gemengde doubletten;
• Indien iemand geen doublet kan vormen en toch graag mee wil doen, kan hij/zij zich ook
aanmelden. De organisatie zal dan kijken of er een doublet (man/vrouw) gevormd kan
worden.
• De minimumleeftijd voor deelname is vastgesteld op 15 jaar (leeftijd in het jaar van het
evenement).
Inschrijving
• Voor deelname toernooi en kamperen inschrijven op nfn2021@chamavi.nl
Uiterste inschrijfdatum is: 1 augustus 2021
Opmerkingen:
• Ter voorkoming van organisatorische problemen worden aangemelde deelnemers dringend
verzocht om daadwerkelijk op beide dagen aanwezig te zijn. Natuurlijk kan men zich
afmelden indien er sprake is van een gegronde reden.
• Het niet tijdig afmelden of zonder grondige reden kan tot uitsluiting leiden van deelname aan
het volgende evenement. Een en ander ter beoordeling van de werkgroep Sport
• Op het verenigingsterrein is EHBO aanwezig voor noodgevallen.


Wedstrijdreglement
• Er wordt gespeeld volgens het spelsysteem dat bij de Werkgroep Sport wordt gebruikt;
• Volgens de regels van de NJBB
• Er wordt op verharde/graspaden ondergrond gespeeld


Met vriendelijke groet,
Fred Bunskoek (namens werkgroep Sport)
Hilko Wessels (namens Naturistenvereniging Chamavi)

Scroll naar top