Goedemorgen allemaal,
Hartelijk welkom op de nieuwjaarsreceptie. Het is goed te zien, dat jullie weer in groten getale zijn op komen draven om elkaar het beste voor het nieuwe jaar toe te wensen. In 2019 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze leden Andre Reuvers, Thea Nikken, Ria van Zon, Piet Peeters en Ruud van Zanten en daarnaast de oud leden Truus Geerlings en Pierre Snijders. Ik verzoek u allen te gaan staan en enige momenten van stilte in acht te nemen uit respect voor de overledenen.

2019 was een jaar van bewustwording. We werden geconfronteerd met onder andere milieuproblemen, CO2 uitstoot, vuurwerkoverlast en gewelddadigheden door jongeren. Net als 2018 was ook 2019 een jaar waarin ik doorlopend het gevoel had we almaar verder betutteld moeten worden door onze overheid. Dat grote brandstapels met oud en nieuw en vuurwerkoverlast moeten wijken is gezien de gevaren die het oplevert logisch. Maar het baart mij zorgen dat we kennelijk als burgers zelf niet meer in staat zijn dat soort zaken op te lossen. Nu het roken door de overheid aan zodanige banden is gelegd, dat het gevaar voor de volksgezondheid sterk is afgenomen, lijkt het er op dat het gebruik van alcohol een zelfde weg moet volgen. En dat in een land waar je zonder veel moeite de meest mogelijke drugs moeiteloos kunt verkrijgen. Geen dance feest zonder pilletjes. Snapt u het nog?

Het is mij in ieder geval volstrekt duidelijk dat milieu, ecologie, duurzaamheid en dergelijke zaken een vervanging gaan vormen voor de huidige economie die op haar einde loopt. De rek is er uit, dus gaat men op zoek naar nieuwe vormen en bronnen.

Opvallend zijn ook de berichten over de nieuwe preutsheid. Een beeld van een half ontblote vrouw in Alkmaar mag niet in het straatbeeld verschijnen en een naakt werd geweigerd voor een tentoonstelling omdat het te aanstootgevend zou zijn. Wij naturisten zouden hier van moeten schrikken. Het is immers duidelijk dat de acceptatie van menselijke naaktheid afneemt. Er zijn al diverse sauna’s die “badpakdagen” hebben ingevoerd. Wat mij betreft is dat geen goede ontwikkeling.

Als je terugdenkt aan het afgelopen jaar, dan was het weer heerlijk om op Hertogstad te verblijven. We begonnen het jaar met het in gebruik nemen van ons prachtig gerenoveerde zwembad en ook op andere vlakken viel er veel te genieten.

Voor het nu lopende jaar staat er veel op het programma en dat is zeker niet allemaal positief. De invoering van het herverdelingsplan staat op de agenda voor de komende ALV en dat wordt een zware last voor allen. Zonder er hier vanaf deze plaats al te diep op in te willen gaan moet ik jullie helaas waarschuwen dat de invoering voor veel leden nare consequenties zal hebben. Een aantal plaatsen zal vervallen of op zijn minst anders ingericht moeten worden. Dat is niet prettig, maar realiseert u zich dat deze operatie voort komt uit wettelijke bepalingen die al in 2017 zijn ingegaan. Uitstel is helaas niet langer mogelijk. Natuurlijk weet ik ook, dat niet iedereen die zijn of haar plaats zal moeten aanpassen daar zelf toe in staat is. Daarom doe ik hierbij een klemmend beroep op u allen: Help elkaar waar dat kan! Dan dragen we gezamenlijk de pijn.

Bestuurlijk gaat er ook het een en ander gebeuren. Van de huidige bestuursleden blijven alleen Gerrie en Gerda actief. De anderen treden om uiteenlopende redenen af. Gelukkig heeft het er alle schijn van dat alle plaatsen die gaan openvallen kunnen worden ingevuld.

De privacy verklaringen van onze leden zijn gelukkig allemaal binnen. Het heeft de nodige moeite gekost, maar het is eindelijk voor elkaar; met dank aan Marja en Gerda.

U mag bij aanwezigheid op het terrein uw NFN kaart weer in de bak bij de poort steken als u dat wenst. Verplicht is het niet, maar het is erg prettig te weten wie er op het terrein aanwezig zijn en op welke plaats die zich ophouden. Plaatst u dus vooral uw kaart weer in de bak. De rode kaartjes blijven overigens gewoon beschikbaar voor hen die daar behoefte aan hebben.

De inspanningen van werkgroep WOZ, die aanbevelingen uit het visieplan 2020 uitwerkt en voorstellen formuleert, hebben er toe geleid dat de beheerderswoning en het toiletgebouw aangepakt gaan worden. Meer volgt. Maar wel op een voorzichtige en financieel verantwoorde wijze. De vereniging staat voor grote toekomstige uitgaven en dus zullen we zorgvuldig met onze pecunia om moeten gaan.

Net als ieder jaar wil ik ook in mijn laatste nieuwjaarstoespraak alle mensen die altijd weer bereid zijn om van onze vereniging iets moois te maken uitdrukkelijk bedanken. Dat geldt ook voor iedereen die er vandaag weer aan heeft bijgedragen dat wij voorzien worden van een hapje en een drankje.

Ik wens jullie, namens het voltallige bestuur van Hertogstad, een zonnig, gelukkig, maar vooral gezond 2020.

GELUKKIG NIEUWJAAR!!!
Henk van der Linden, Voorzitter.

 

Scroll naar top