Nog genoeg te vertellen door de Voorzitter,

Bestuursbesluiten
Sowieso was ik nog wat vergeten te vertellen over de bestuursvergadering. Om de continuïteit van onze vereniging te waarborgen heeft het bestuur besloten om enkele onderwerpen die in de niet gehouden ALV van 29 maart j.l. op de agenda stonden als bestuursbesluit te aanvaarden. Allereerst betreft dit punt 7.3 de tarievenstaat 2020, deze wordt in 2020 gehanteerd. Verder is er één wisseling bij de beroepscommissie Ron Jansen is niet herkiesbaar. Roel Borgman heeft zich inmiddels beschikbaar gesteld en wordt toegevoegd aan de beroepscommissie. Deze besluiten zullen in de eerst mogelijke ALV als nog ter stemming worden gebracht.

Koppeling bestuursleden
Jullie hebben in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen dat alle bestuursleden zijn gekoppeld aan een commissie of werkgroep. Inmiddels zijn de bestuursleden druk bezig contact te leggen met de voorzitters en commissieleden. Zelf wil ik graag een keer aanwezig zijn bij een commissievergadering om kennis te maken. Iedereen veel succes.

Corona of Covid 19
In deze nieuwsbrief worden jullie voor het eerst geïnformeerd door onze “coronatrekkers”. Een heel verhaal en vast niet onbekend. Overal op het terrein vind je protocollen die van toepassing zijn, lees ze alsjeblief door. De wasmachineruimte, chemische toiletten en afwasplaatsen zijn weer open (Let op, slechts 1 persoon tegelijk). Veel beter is, bij de afwasplaatsen, alleen warm water te pakken en op je kampeerplaats af te wassen. Vanaf 1 juni meer vrijheid bij het pluuf en misschien de haphoek. Het weekend van 6 en 7 juni wordt er begonnen met de schoonmaak van het zwembad, een week vullen en de keuringsinstanties toelaten, vervolgens kunnen de diehards tijdens vaste openingstijden de eerste baantjes gaan zwemmen. Denk om die 1,5 mtr. anders moeten we helaas het zwembad weer sluiten. De veiligheidsregio zit niet stil. Vervolgens wordt er hopelijk waargemaakt dat m.i.v. 1 juli de toiletgebouwen weer open mogen.

Pinapparaat
In het pluuf komt een pinapparaat, het is al besteld. Hopelijk is het voor 1 juni geïnstalleerd maar dat hangt erom. Vanaf het moment dat het pinapparaat aanwezig is worden Vinkelkaarten alleen nog uitgegeven in het pluuf. Dus niet meer bij de beheerders. Contant betalen is tijdens de corona tijd sowieso uit den boze.
Houd afstand van 1,5 mtr.
Ik kan het denk ik niet vaak genoeg zeggen!!! Afgelopen week ben ik veel op de camping geweest en…. ik geef het eerlijk toe het valt niet mee. Heel snel kom je toch binnen die 1,5 mtr. vooral als je samen koffie drinkt of een spelletje wil doen in je voortent of caravan.
Pas alsjeblieft op, het is in het belang van al onze leden, spreek elkaar er op aan.
Alleen samen krijgen we corona onder controle. En houden we de camping open.

Henk Blankestijn.

Scroll naar top