Op mijn (bijna) dagelijkse rondje over onze onvolprezen parel in (of op?) het Brabantse land kwam ik plots oog in oog te staan met twee wonderlijke wezens. Nog niet zo lang geleden hebben de Amerikanen een rapport gepubliceerd over het al dan niet bestaan van buitenaards leven. Nou is het toeven op ons schoon stukje Brabant bij tijd en wijle zeker buitenaards te noemen, maar deze confrontatie had toch iets bijzonders. In het rapport van de Amerikaanse veiligheidsdiensten en het ministerie van Defensie wordt gezegd dat er geen bewijs te leveren is voor het wel of niet rondvliegen van UFO’s met daarin eventueel als bestuurder één of meerdere aliens. Wel zegt het rapport dat het aannemelijk is dat de door de marine en luchtvaart veelvuldig waargenomen vliegende objecten en mysterieuze fenomenen wel eens vormen van Russische of Chinese militaire technologieën kunnen zijn geweest… Laten nu recent de Chinezen een bemande raket hebben gelanceerd, met daarin opgevouwen drie Chinese astronauten (of zoals aldaar genoemd: taikonauten) op weg naar hun eerste tot dat moment nog onbemande cq. onbevrouwde ruimtestation. In de navolgende berichtgeving las ik telkens dat alles vlotjes verliep. De ontvangst boven was wat koeltjes: er was eenvoudig niemand thuis om hen te verwelkomen. Ik stel me dan voor, dat de eerste astro, sorry taikonaut naar binnen gaat, zich snel omkleedt en vervolgens de twee volgende hartelijk welkom heet (欢迎光临) en dan gezellig met de armen om elkaars schouder hun nieuwe verblijf binnenlopen. Zo zal het wel niet gegaan zijn. Maar goed, terug maar mijn rondgang, waar ik dus op enig moment (een goede vriend van mij zegt dan altijd “op een x-moment”) die wezens tegen het lijf liep. Zij bleken zelfs nog een naam te hebben ook, want ik hoorde hen tegen elkaar mompelen. Weliswaar in het Nederlands, maar echter ook in code, een soort afkortingen. Bij nadere beschouwing en vooral door de plek waar dit treffen plaatsvond, viel heel veel samen. Er was hier absoluut geen sprake van te vroeg en op een verkeerde plaats teruggekeerde Chinese taikonauten. Ook geen sprake van het logenstraffen van de beweringen in het Amerikaanse rapport. Hier waren “gewoon” Frans en Frank aan het werk bij hun geliefde vee. Zij onderzochten de stal. Nu is 25 december nog ver weg (we beginnen vandaag en dat is zeer goed te merken (???) aan de zomer). Ik heb het hier natuurlijk over de bijenstal. Uitermate tevreden kwamen de twee heren tot een aantal positieve conclusies, die dan ook in die code in het grote boek werden genoteerd. Iets daarvan lees je in deze nieuwsbrief. Maar het lijkt erop dat we al de beschikking hebben over twee bijenvolken. Het gaat goed in de kasten!!!

Gert Tiele

Onze taikonauten:


Scroll naar top