“Quintet een formatie van vijf”
ZO OMSCHRIJFT WIKIPEDIA DE SAMENWERKING TUSSEN / MET VIJF ANDEREN.
VAAK IN EEN MUZIEKSTUK MET DE DIVERSE INSTRUMENTEN.
IN ONZE SITUATIE GAAT HET OM HET 2E JEUGDVELD ZOALS ONS GEZAMENLIJK “LANDGOED” GAAT HETEN.
WIJ VERKEREN IN DE UITZONDERLIJKE SITUATIE DAT WIJ MET VIJF LEDEN NEER MOCHTEN STRIJKEN OP HET JEUGDVELD EN UNANIEM VAN MENING WAREN, DAT HET IETS MOOIS MOEST WORDEN.
ELK VOGELTJE ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS, HET WONDERLIJKE IS DAT DEZE 5 VOGELTJES TOCH VAAK DE ZELFDE MELODIE ZINGEN, MET ANDERE WOORDEN WIJ ZIJN HET GEZAMENLIJK OVER DE INRICHTING EN BEPLANTING ERG EENS, TERWIJL WE ER TOCH ALLEN EEN PERSOONLIJK TINTJE AAN GEVEN.
HET 2E JEUGDVELD BEGINT NU AL EEN BEELD TE GEVEN HOE HET ERUIT ZAL GAAN ZIEN, WIJ INEKE EN LOEK ERVAREN ALLEBEI EEN WARM BAD IN SAMENWERKING IN DIT QUINTET EN UITERAARD OOK BINNEN DE VERENIGING.
BELANGRIJK OOK JOHN EN ROY TE DANKEN VOOR DE MEDEWERKING BIJ HET VERZETTEN EN VERZORGEN VAN DIVERSE WERKZAAMHEDEN.
ONZE WERKZAAMHEDEN NADEREN DE AFRONDING, EIND FEBRUARI WORDEN ER DE
GRASZODEN GELEGD EN KUNNEN WE SAMEN MET TROTS UITKIJKEN NAAR HET VOORJAAR.

LOEK EN INEKE.

Scroll naar top