Toch nog even,

Leuke dingen zijn fijn om over te vertellen, maar nu heb ik toch, iets wat iedereen moet weten, maar wat minder makkelijk is.

Inmiddels zijn onze bestuursleden bezig om contact te zoeken en af te stemmen met hun commissies. Zo vertelde ik al eerder over Henriette met haar commissievoorzitters en de Activiteitencommissie. Ron over zijn contacten met de Automatiseringscommissie en zelf over mijn contacten met PR.

Zo werd Jan al gauw geconfronteerd na zijn aanstelling, met het overlijden van Theo. Theo was samen met Gert voorzitter van onderhoud. Gert dacht direct, moet ik nu ook nog doorgaan? In ieder geval wist hij één ding zeker, als ik dat doe zeker niet alleen. Slagvaardig informeerde Gert bij een van onze leden of hij geïnteresseerd was als Voorzitter aan de slag te gaan. Het voorstel kwam logischerwijs ook reeds in de eerste bestuursvergadering ter sprake. Hier werd duidelijk dat het maken van snelle keuzes, zonder dat Jan zijn werkwijze en ideeën had kenbaar gemaakt, niet de keuze van Jan en het bestuur was. Er volgden gesprekken met een aantal leden van de onderhoudscommissie, met Gert en met het door Gert voorgestelde lid. Er werden in een open gesprek afwegingen gedaan, waarbij de meningen nogal verdeeld waren. Er werd afgesproken het geheel nog eens te overzien en afgelopen week werd er opnieuw telefonisch overlegd. Een overleg waarin de standpunten zeker niet dichter bij elkaar kwamen.

Ik hou er niet van om er omheen te draaien, laat het maar duidelijk zijn, er volgde wederom een gesprek met Gert. Daarin besloot Gert, op dat moment geëmotioneerd, zijn taak als Voorzitter per direct neer te leggen.

Afgelopen vrijdag heb ik samen met Gert en Marian de gang van zaken nog eens geëvalueerd. Ik begon mijn gesprek met kenbaar te maken dat ik als beginnend voorzitter best tegen dat gesprek op zag. Gelukkig ken ik Gert en Marian al vele jaren, al is het niet dagelijks, we komen zelfs wel eens bij elkaar over de vloer. En hebben ook samen in de onderhoudscommissie gezeten, het badhuis ooit gezamenlijk technisch gerealiseerd en als penningmeester heel vaak samengewerkt.

Altijd met heel veel respect, het geduld en de rust die van Gert uit ging, zijn kennis en vakbekwaamheid, het waren zaken waarin hij niet makkelijk te evenaren is. Dat kan ook niet anders want je houdt het dan ook echt geen ca. 12 jaar uit op deze positie.

Na mijn in de vorige alinea beschreven beschouwing, hebben ook Gert en Marian uitgebreid hun visie op de gang van zaken gegeven. Ook nu weer in een rustig overleg maar met dezelfde conclusie, Gert stopt echt met het Voorzitterschap van onderhoud.

En dan merk je toch dat zijn hart op de goeie plek zit, want bij het afscheid zei hij, ik was geëmotioneerd maar nu een paar dagen later…. Als Hertogstad in nood zit wil ik best nog een handje uitsteken hoor. Top Gert nu alvast bedankt en op de eerste ALV doen we het nog een keer over.

Ja Jan en nu….? Ook jou wens ik veel succes met alles rond de Onderhoudscommissie.

Henk Blankestijn.

Scroll naar top