Uit het bestuur

Afgelopen vrijdag was het bestuur weer bijeen. Een bijzondere vergadering. Voor het eerst dit jaar geen bijeenkomst via Teams, maar live samen in de Oase. Allemaal netjes op ruim 1,5 m afstand en daarmee de hele Oase vullend. En ook voor het eerst sinds Henk voorzitter is een vergadering die niet onder zijn leiding stond. Ron nam de honneurs waar en leidde de vergadering. Maakt u zich geen zorgen om Henk: het gaat prima met hem, maar hij was vanwege aangename privébezigheden en van wege een verjaardag niet in staat de vergadering voor te bereiden op de manier zoals hij wenselijk achtte.

We hadden een goed gevulde agenda met drie uren vergadertijd. Dat paste netjes.

Besproken werden de notulen van de vorige vergadering. Die zult u binnenkort weer op de site zien staan. Besproken werd de actielijst. Veel onderwerpen konden worden geschrapt omdat ze waren afgewerkt. En tijdens de vergadering kwamen er weer de nodige bij waar we mee verder moeten. U hoeft niet bang te zijn dat het bestuur zich de komende tijd gaat vervelen.

Besproken werd ook een concept van de notulen van de ALV. Deze notulen worden uiteraard op de volgende ALV ter goedkeuring aan de leden voorgelegd en dan vastgesteld.

Er stond een commissievoorzittersvergadering gepland voor 29 mei. Omdat het te verwachten valt dat we dan niet live met een grote groep samen mogen komen is besloten om deze vergadering een maand uit te stellen. De vergadering staat nu gepland voor 26 juni, in de hoop dat het dan live kan op de camping.

Iets dergelijks ook met de open dag va de NFN. Deze is op 6 juni. De NFN laat het aan de verenigingen over of met een echte open dag wil houden of een virtuele, zoals ook vorig jaar. Hertogstad heeft er voor gekozen om de open dag ook dit jaar virtueel te doen. Ferry de Neijn is bezig een mooie promofilm te maken om ons mooie terrein per internet via de site van de NFN aan het publiek te kunnen presenteren. Dus dit jaar geen reclame en geen mensen bij de poort voor bezoekers en geen rondleidingen: het zou een evenement worden, sprekend in coronatermen, en die zijn nog niet toegestaan. Mocht een individueel lid van Hertogstad op 6 juni een bezoeker willen ontvangen bij zijn eigen caravan, dan is dat wel toegestaan. Je mag nu in coronatijd twee bezoekers thuis ontvangen. En de camping is gewoon open voor gasten. Op het moment van schrijven van dit stukje zijn bijna alle plaatsen rond de vijver bezet. Dat mag gelukkig wel.

Binnen het bestuur is ook gesproken over vliegen met drones. Dit staan we niet toe. Ook niet kleine drones van minder dan 250 gram, waar kinderen wel eens mee spelen. Ook dat soort drones kan uitgerust zijn met een camera. En u weet allen: het maken van  foto’s of film op het terrein is niet toegestaan, tenzij ieder die op de foto kan komen te staan vooraf expliciet toestemming heeft gegeven.  Ook grotere drones, bestuurd door volwassenen met een vliegbewijs voor drones staan we om dezelfde reden niet toe.

Wel heeft het bestuur toestemming gegeven, eenmalig, voor het maken van opnames met een drone en wel in het weekend van 14 tot en met 16 mei. Dan komt een professional voor de Vinkelfilm voor de open dag, zoals hierboven al gezegd, opnames maken. Het zal ook op het terrein op meerdere plaatsen worden aangekondigd. Als iemand niet de kans wil lopen zo op de film te komen dan moet je dat weekend op de filmmomenten even lekker buiten de camping gaan wandelen of fietsen of wat boodschappen doen.

Verder is de portefeuilleverdeling binnen het bestuur ook onderwerp van gesprek geweest.. Dat was nodig omdat we afscheid hebben genomen, na 6 jaar, van Gerrie. Joke is op de laatste ALV tot het bestuur toegetreden. Joke heeft nu als aandachtsgebieden Terrein, Arbo en Herverdeling. Groen is naar Jan gegaan. Gerda krijgt kennismaking onder haar hoede en Ron krijgt Redactie en PR. Aan Ron is gevraagd of hij vice-voorzitter wilde worden. Hij heeft dat in welwillende overweging genomen.
Ook dit zal binnenkort allemaal op de site worden aangepast.

De WBTR. Wat is dat nu weer? Er is een nieuwe wet, die per 1 juli ingaat: de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen. Daar staan regels in waardoor we binnen vijf jaar onze statuten op moeten aanpassen. Er zal een commissie gevormd worden om dat goed na te gaan en met voorstellen te komen. Verder staan er gedragsregels in voor een bestuur. Dat gaan we implementeren door een bestuursstatuut met deze gedragsregels er in op te stellen.

Het groen op de camping kwam ter sprake. Besloten is om in goed overleg met minstens de groencommissie maar ook met anderen voor zover het hen kan raken – denk aan terrein en wellicht herverdeling en onderhoud – eens een brainstorm over groen op de camping te houden. Wordt vervolgd.

Tot zover….

Mede namens uw voorzitter Henk,

Ron Jansen

Scroll naar top