Uurtje bestuurtje  d.d. 13 juni 2021

Vragen en antwoorden :

De wifi werkt nog steeds niet goed op alle plaatsen op de camping.

Mogelijk ligt dit aan verouderde apparatuur en een kapotte mast. Dit wordt aan de automatiseringscommissie gevraagd.

Bij het inloggen op de wifi staat in de algemene voorwaarden dat zonder opgaaf van reden de automatiseringscommissie je mag verwijderen van het netwerk. Hierbij zijn geen regels vermeld. Wat zijn de regels waaraan je moet voldoen?

Het is onduidelijk wat wel of niet mag. Dit wordt aan de automatiseringscommissie gevraagd.

De fietsenstalling staat overvol en er staat ook nog een aanhangwagen in. Kan hier iets aan worden gedaan?

Dit wordt aan de terreincommissie gevraagd.

Wat zijn de vervolgstappen i.v.m. corona (versoepelingen)?

We volgen de landelijke richtlijnen m.b.t. versoepelingen c.q. maatregelen.

Vroeger werden de notulen op 2 plaatsen opgehangen op de camping. Nu lijkt het alsof veel leden niet bekend zijn met besluiten.

Zodra de notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld, worden deze op de website geplaatst.

Is het te meten hoeveel leden de e-mail met nieuwsbrief lezen en hoeveel er doorklikken naar de website?

De redactie kan dat inderdaad zien. Er wordt regelmatig gewezen op het belang om vanuit de e-mail door te klikken naar de website omdat daar de complete artikelen inclusief foto’s staan. Ongeveer 20% van de leden opent de e-mail helemaal niet.

Er is een algemeen gevoel dat normen en waarden steeds meer vervagen. Bril weg bij het zwembad, douche niet uitdrogen, speelgoed in het zwembad laten liggen,  grote objecten in de afvalcontainer.

In sommige gevallen zijn het (klein)kinderen die zonder (groot)ouders iets (niet) doen. Maar vaak zijn het de leden zelf. Het bestuur heeft er geen oplossing voor, suggesties zijn welkom. Zoveel mogelijk zelf het goede voorbeeld geven en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag kan zeker helpen. En mocht een grote mond het antwoord zijn, dan kun je dat melden bij de voorzitter. Het bestuur zal het onderwerp op een positieve manier nog een keer onder de aandacht brengen.

Er wordt door diverse leden suggesties gedaan om de hoeveelheid afval te verminderen :

  • Meenemen naar huis en daar afvoeren
  • Naar de milieustraat in Rosmalen (met pasje camping)
  • Afval meenemen naar supermarkt en in de centrale bakken deponeren. (bv bij supermarkt Maliskamp of bij het AH pickup-point aan het einde van de Loofaert.
  • Containers op de camping plaatsen met kleinere opening (Dit is geen optie omdat dat veel duurder is dan de huidige containers)
  • Aparte container op camping plaatsen onder beheer van beheerders waar leden tegen betaling hun grote afval kwijt kunnen

De voorstellen voor verbetering worden aan de terreincommissie voorgelegd.

Er is in 2020 een melding brandveilig gebruik gedaan i.v.m.  de herverdeling van het terrein. Is er door de brandweer daarna een controle gedaan?

De brandweer komt alleen controleren op verzoek van de gemeente Den Bosch en dat is tot nu toe niet gebeurd.

Er zijn door de terreincommissie na de plaatscontrole in mei, veel brieven verstuurd waarvan er een aantal inmiddels weer is ingetrokken. Op basis van welke regels is er gecontroleerd?

De terreincommissie controleert de plaatsen op basis van het reglement (o.a. gebaseerd op landelijke regels). Interpretatieverschil binnen de terreincommissie heeft geleid tot zoveel brieven. Dit is inmiddels gecorrigeerd.

Kan er gezamenlijk voetbal worden gekeken in het Pluuf c.q. op het terras?

Dit is landelijk nog niet toegestaan.

Wanneer wordt er gecontroleerd op gas en electra?

Dit jaar is er wederom geen controle i.v.m. corona. Het is onverantwoord om de controleurs bij een ieder in de caravan te laten komen. Dit neemt niet weg dat iedereen verantwoordelijk is voor de veiligheid en de gasslang zelf kan vervangen. Een goedkoop adres om de slang aan te schaffen is :

EMGAS BV, De Steenbok 20, 5215 ME ’s Hertogenbosch. 073-6910303

Verder wordt nog de suggestie gedaan om middels intekenen collectief slangen te kopen i.p.v. allemaal individueel.

Tot slot

Er is een applaus voor het bestuur voor al het werk. En er is applaus voor de barcommissie voor de verzorging van dit uurtje bestuurtje.

Scroll naar top