Het verslag over wat hier besproken werd, lees je op de site.

De voorzitter heet iedereen welkom, er is een flinke opkomst! Voorafgaand aan de mogelijkheid om vragen te stellen, meldt hij dat de haperende wifi veel aandacht krijgt van de automatiserings-commissie. Het heeft geen zin hierover nog vragen te stellen, het is wat het is.

Vragen en opmerkingen:
Door de herverdeling zijn er 6 gastenplaatsen verdwenen. Komen er nog nieuwe plaatsen terug?
Dit wordt momenteel al bekeken. Er zijn mogelijkheden op het volleybalveld, bij de bijenhoek en bij plek 180. Er wordt aan gewerkt.

Wat zijn de plannen voor gebouw West?
Momenteel worden er plannen gemaakt, de exacte uitwerking is nog niet duidelijk.
Er worden voor gebouw West bedragen genoemd die fors hoger liggen (+25%) dan de 25.000,00 die was begroot. Dit is heel veel geld. Kan middels een meer sobere verbouwing van West met dit geld niet ook gebouw Oost en het Pluuf worden opgeknapt? Deze werden in het rapport Visie 2020 mede als zwakke punten genoemd.
De alv heeft in het verleden al besloten om gebouw West aan te pakken en  daarvoor is destijds geld gereserveerd. Door de verhoging van de prijzen moet er nu opnieuw goedkeuring door de alv worden gegeven. De voorzitter roept op of er mensen zijn die bereid zijn hier in te duiken en eventueel een alternatief aan kunnen dragen. Mariette, Wil vd L, Martien en Ge pakken dit op. Moet voor de financiële alv.

Kan er een bordje komen bij het zwembad dat het verboden is om met (bad)kleding in het zwembad te gaan.
Het beleid van het vorige bestuur was om geen bordjes overal te plaatsen. Dit zal worden besproken in het bestuur.

Er wordt regelmatig bloot gelopen als de poort open is en ook buiten de poort. De poort staat ook regelmatig open.
Dit is ongewenst, graag aandacht van iedereen! Poort sluiten en niet bloot zichtbaar zijn vanaf de weg.

De Pluuf is niet altijd dicht om 24.00 uur, mensen blijven langer, er brandt licht.
We houden ons aan de landelijke coronaregels. Er wordt echt aandacht aan besteed en de barvrijwilligers sluiten af conform de regels die we hebben afgesproken.   

De vriezers liggen vol met koelelementen waardoor er geen etenswaren bij kunnen.
Dinsdag a.s. is er overleg van de terreincommissie. Dit wordt geagendeerd.
Kunnen de koelelementen in een aparte lade in de vriezer in de voormalige bibliotheek? Dit ivm (ongewenste) vermenging met etenswaren.
Dinsdag a.s. is er overleg van de terreincommissie. Dit wordt geagendeerd.

De spoelbakken van enkele toiletten in gebouw Oost blijven doorlopen. Graag allen goed in het midden op de knop drukken.

Waarom is er een prijsverhoging van consumpties in de bar?
De kostprijs is gestegen en er bleek al langere tijd een te lage prijs te worden gevraagd, vooral voor alcoholische consumpties. Dit is nu gecorrigeerd. Er is gekozen om niet de hele kaart duurder te maken omdat dan b.v. de ijsjes, 0% drank en frisdrank ook duurder zouden worden. Dit is ongewenst. De communicatie hierover, zeker naar de barvrijwilligers had beter gemoeten. Excuses hiervoor vanuit het bestuur.

Waarom moesten de kampeermiddelen op de plaatsen op het voormalige gastenveld op 1 meter afstand staan van (achter)haag en wal (langs parkeerplaats). En onderhoudt de groencommissie die strook of moeten de leden dat zelf doen?
De meter afstand was nodig om bij onderhoud door de groencommissie, de kampeermiddelen niet te beschadigen.

Inmiddels is navraag gedaan bij de groencommissie en de situatie is gewijzigd. De leden van de betreffende plaatsen dienen zelf hun haag te onderhouden. De leden die langs de wal staan onderhouden hun plaats tot het begin van de wal (dus b.v. wel overhangend groen. De wal zelf wordt door de groencommissie onderhouden.

De groencommissie bestaat uit een paar personen en zij hebben dringend extra handjes nodig, zeker ook voor “losse” klussen. Meld je aan via : groencommissie@hertogstad.nl

Een lid moest 1 teveel geplante struik verwijderen maar op het terrein staat een veelheid van allerlei struiken. Waarom moest deze plant weg.
Hierop kan het bestuur geen antwoord geven. Wellicht zelf navragen bij de groencommissie?

Wat is de functie van het jeugdhonk? De jeugd zit er zelden en ze zitten vaak, zonder ouders, tot laat in het Pluuf. Mag dit?
De kinderen hebben hun eigen jeugdhonk, maar ze mogen wel ook in het Pluuf. Het is wel de bedoeling dat er toezicht is van (groot)ouders en niet dat ze er “gedumpt” worden.
Er wordt voorgesteld om b.v. na 22.00 uur geen kinderen meer in het Pluuf toe te laten. Dit wordt in het bestuur besproken.

Toiletten zijn vaak vies, er wordt ook niet goed doorgetrokken.
Dit wordt erkend en het vermoeden is, dat dit niet alleen door de kinderen wordt veroorzaakt. Het is een aandachtspunt voor ons allemaal. Na de boodschap omdraaien en poetsen, net als thuis. Het  schoonmaakbedrijf constateert dat dit jaar alle gebouwen viezer zijn dan voorheen.

Wat is de navolging van al deze opmerkingen?
Er wordt  een verslag gemaakt en dit wordt in de nieuwsbrief gezet. De opmerkingen worden uitgezet bij de betreffende commissies en sommige zaken worden geagendeerd voor het bestuur.

Wat is de bedoeling van het gebruik van de tennishal. Er wordt muziek gedraaid, gevoetbald ook vroeg in de ochtend. Is hiervoor beleid?
De hal is bedoeld voor sport en spel, schilderen, bijeenkomsten etc. Geluid moet op tentsterkte en niet vroeg of laat. Er moet tolerantie zijn dat het spelende kinderen zijn maar dan wel op redelijke tijden.

De voorzitter dankt iedereen voor de levendige inbreng en discussie.

Scroll naar top