Nog steeds alles anders, ALV voorjaar, eerste namen nieuw bestuurslid.

Toch weer anders dan dat we gedacht hadden, houden we op deze vrijdagochtend 8-1 onze eerste bestuursvergadering. Jullie begrijpen het al na een paar keer oefenen met de commissievergadering en de financiële ALV nu ook de eerste digitale bestuursvergadering. Na wat problemen met de verbindingen konden we toch om 10.45 u. aanvangen.
Het leek bij aanvang een eenvoudige agenda, de vergadering moest een zogenaamd “vluggertje” worden maar bij punt 4 werd nog de voorbereiding voor de voorjaars ALV toegevoegd.

De notulen van de vorige vergadering werden doorgenomen en met wat algemene opmerkingen goedgekeurd, kijk dus weer op de website. Van de 16 punten op de actielijst konden er ook weer 10 worden afgestreept.
Slechts 4 ingekomen stukken, hadden wij in de vorige vergadering begrepen dat Frans wilde stoppen met de bijen, blijkt die toon veel te hard te zijn aangezet. Het gaat inmiddels weer beter met Frans en hij laat naar aanleiding daarvan weten graag door te gaan. De concept notulen van de financiële ALV bespreken we bij punt 4. Verder nog een ingekomen brief van persoonlijke aard. Maar wel waar we als bestuur pijn voelen en graag zoeken naar een goede oplossing.

Het verslag van de digitale Financiële ALV wordt besproken er zijn wat kleine aanpassingen maar we bedanken onze notulist weer voor haar werk. De komende week of weken treffen jullie het aan in de nieuwsbrief.

Dan de voorbereiding voor de ALV in het voorjaar. De eerste vraag is kan dat wel doorgaan? Na enig gekrakeel wist de voorzitter er een eind aan te maken. Het besluit we wachten gewoon af. In ieder geval is er een optie genomen op Den Dorpsherd in Berlicum op 18 april. En/of het misschien toch weer digitaal moet, het is ergens een slag naar slaan. De voorbereiding gaan we wel gewoon in gang zetten, jaarverslagen commissies, jaarrekening, jubilarissen ook van 2020, afscheid oud bestuursleden alles komt aan bod. Vorig jaar zijn ook de aanpassing van een aantal reglementen niet doorgegaan, ook daar gaan we weer mee verder.

Het terreinreglement willen we nu als eerste aanpakken maar gezien de voortschrijdende tijd verschuiven we dit naar het laatste punt op de agenda. Wel opmerkelijk was een punt over het opzeggen van je kampeerplaats, het vroeg direct om nogal wat tijd. Ik kan het nu wel vast vermelden, we stellen het uiteindelijk uit, de tijd vliegt. Vrijdag 22 jan. gaan we hiermee verder.
Uiteraard kon ook het gesprek met de beheerder niet doorgaan, waren er vragen? Na informeren kregen we geen reactie dus….
Ook de herindeling kwam weer ter tafel. De werkzaamheden lopen zeer voorspoedig. De toegezegde werkzaamheden door de vereniging zijn nagenoeg afgerond en het graafwerk zit er op. Het klaren van de klus voor het nieuwe seizoen lijkt te gaan lukken.

De eerste financiële cijfers tot 31-12 komen op tafel. Anne licht een aantal zaken toe, uiteraard komen er nog een aantal facturen. Maar nagenoeg met zekerheid kunnen we, ook nadat een groot gedeelte van de herindeling al is gefactureerd, vaststellen dat we het jaar 2020  toch positief zullen afsluiten. Verder gaf Anne aan dat de afvalkosten in 2021 wederom zullen stijgen. De gemeente den Bosch kondigt aan de toeristenbelasting verder te willen gaan automatiseren, hoe en of het bij ons past is nog een groot vraagteken.

Lief en Leed werd besproken, de laatste informatie was van net voor de jaarwisseling.

Wat bijzondere zaken in de rondvraag, door de herindeling zijn er ondanks heel voorzichtig werken toch nogal wat paden behoorlijk beschadigd. Hoe gaan we daar mee om? In de eerstvolgende commissievergadering wordt dit ter sprake gebracht. Is er al bekend welke projecten in het seizoen 21/22 uitgevoerd gaan worden? Bijvoorbeeld gaan we verder met gebouw west? Door het uitwerken van een MJOP zal hierover meer duidelijkheid komen. Dit staat in de planning.

In de vergadering wordt reeds gesproken over het filmpje met de nieuwjaarsboodschap, het wordt zeer goed ontvangen, inmiddels is het ook bij alle leden aangekomen. Er wordt ook gedacht aan een filmpje over ons terrein voor de NFN. In de laatste UIT! en de laatste e-mail berichten van de NFN worden gasten en leden gevraagd een review te schrijven over ons terrein. DOE MEE!! Schrijf een review op de website van de NFN. Wellicht winnen wij de Award die naar aanleiding daarvan wordt uitgereikt door de NFN.

Een doorkijk op het nieuwe terrein door een kapotte rietmat wordt nog onder de aandacht gebracht.

Na de oproep voor een nieuw bestuurslid in het vorige verslag is er slechts één reactie geweest. De voorzitter spreekt in de vergadering zijn grote teleurstelling uit. Vanuit het bestuur worden nog wel een aantal namen genoemd. Duidelijk is voor het bestuur dat je een kandidaat bestuurslid persoonlijk moet aanspreken. Helaas is het in deze (corona) tijd niet mogelijk. Telefonisch contact, wat we heel onpersoonlijk vinden, is waarschijnlijk het enige alternatief. In de eerste reactie werd gevraagd om een toelichting op deze bestuursfunctie, hier wordt aan gewerkt. Wil je ook eens wat meer weten stuur dan een e-mail naar bestuur@hertogstad.nl en vraag om de profielschets.

Om 12.45 u. sluit de voorzitter de digitale vergadering.

Vrijdagochtend 22 januari 2021 hebben we de volgende bestuursvergadering met slechts één onderwerp het terreinreglement. Vrijdagochtend 5 februari een reguliere bestuursvergadering.

Namens het bestuur,
Uw Voorzitter, Henk Blankestijn.

Scroll naar top