Van de voorzitter

Camping gewoon open, klaar voor de ALV op 18 april

Later dan normaal zitten we op vrijdag 5 maart weer allemaal achter onze PC. In plaats van 10.30 u. begint de vergadering deze keer om half twaalf. Als gewoonlijk de opening en de mededeling dat er op de valreep nog enkele ingekomen stukken waren binnengekomen. De agenda werd vastgesteld en Ron deelt ons mee uiterlijk om 13.15 u. (het werd toch iets over half twee) de vergadering te verlaten. Een beetje opschieten dus.

Zoals gebruikelijk beginnen we weer met de notulen van de vorige vergadering. Zonder ook maar één opmerking worden de stukken goedgekeurd. 10 punten konden er van de actielijst af, helaas wat minder dan anders de lijst groeit een beetje, simpel niks aan te doen er zijn op dit moment teveel punten die aandacht vragen. Besloten werd de notulen van de commissievergadering door te schuiven naar april.

Zeven ingekomen stukken, een aantal ervan een vervolg op de vorige vergadering. Natuurlijk ook weer stukken van persoonlijke aard. Over een allang lopende kwestie is een besluit genomen. Een besluit waar meningen verdeeld over zullen blijven maar waar het bestuur, na goedkeuring van alle betrokkenen, positief adviseert. We werden uitgebreid geïnformeerd door de automatiseringscommissie over de nieuwe inrichting van onze WIFI, nagenoeg iedereen op de camping is hier inmiddels mee bekend. Dank daarvoor. Ook PR informeerde ons over nieuwe plannen en vroeg onze mening, ook hierover was het bestuur positief. Ook de jaarrekening 2020 werd ingebracht en wordt verder op toegelicht. Er waren vragen over de werkzaamheden op ons terrein, een duidelijke vraag en deze is beantwoord, begin April volgt er nog een toelichting in de nieuwsbrief. In mijn vorige bestuur verslag schreef ik er al over en we schreven in de nieuwsbrief nog een heel groot artikel hoe om te gaan met het groen en je aan de voorschriften te houden! Klom de groencommissie toch weer in de pen naar aanleiding van naar het lijkt onbegrijpelijke actie van één van onze leden.

De beslissing over de opening van het terrein is gemaakt. Nergens in wetgeving staat vermeld dat het niet mag. DUS…. De camping gaat open per 15 maart, hou er rekening mee dat de eerste 2 weken alleen het badhuis is geopend voor douchegebruik of toiletbezoek. Uiteraard is het Pluuf wel geopend maar blijft de horeca gesloten. DENK VERDER AAN DE ALOM BEKENDE CORONAMAATREGELEN.

Wijzigingen in het terrein- en huishoudelijk reglement zijn op een oor na gevild. Bij de stukken voor de digitale ALV op 18 april worden ze bijgevoegd. De voorbereiding voor deze ALV zal hetzelfde zijn als de financiële ALV.

Joke begint haar weg als “toeschouwer” bij het bestuur al aardig te vinden. Het bestuur is ook enthousiast.

De afstemming met de beheerders werd uitgesteld tot de volgende vergadering, afstemming over lopende zaken worden door Anne via de telefoon gedaan.

De voorgenomen herindeling in het winterseizoen is eigenlijk klaar. Hier en daar wat puntjes op de i en herstel van de paden maar dat is het dan ook.

Anne meldt dat de jaarrekening is opgesteld en licht een aantal cijfers reeds toe aan het bestuur. Ook deze stukken zien jullie bij de uitnodiging voor de ALV.

Lief en Leed werd besproken, de zieken maken het vooralsnog goed, twee pechgevallen met een gebroken pols en breuken in een hand. Maar gelukkig is dat ook alweer herstellend. Beterschap allemaal namens het bestuur.

In de rondvraag wat korte onderlinge vragen met het bestuur. En vragen over wie doet wat. Verder de mededeling dat 3 van onze terreincommissieleden besloten hebben er mee te stoppen. Ook de groencommissie laat ons weten dat Annemiek en Ton er mee gaan stoppen.

Om 14.15 u. sluit de voorzitter de digitale vergadering.

Vrijdagochtend 2 april 2021 hebben we de volgende bestuursvergadering.

Namens het bestuur,

Uw Voorzitter,

Henk Blankestijn.

Scroll naar top