Van de voorzitter

Nog steeds digitaal, ALV op 18 april

Door opstartproblemen begint de vergadering een kwartier later. Digitaal dus en weer terug naar de avond. Op vrijdag 2 april om 19.45 u. waren we compleet. Als gewoonlijk de opening en de mededeling. De agenda werd vastgesteld. Gerda kwam met de mededeling dat ze naast haar brieven aan de gemeente den Bosch over de Weteringstraat nu ook telefonisch contact heeft gehad. De ambtenaar kende de situatie en is bezig te onderzoeken wat de beste oplossing is voor herstel. Hij verzekerde haar dat de Weteringstraat heel hoog op zijn prioriteiten lijst staat.

Eerst de notulen van de vorige vergadering. Ze worden ook nu weer zonder ook maar één opmerking goedgekeurd.  11 punten konden er van de actielijst af. Bij de ingekomen stukken heel veel schriftelijke en mondelinge reacties op de brief van het bestuur van 30 maart “Waar gaat dit naartoe”. Reacties met, begrip en steun. Bedankt daarvoor. Acht ingekomen stukken, helaas enkele met een schriftelijke bevestiging van opzegging voor een commissie en een persoonlijke vraag over de aanpassing van het terreinreglement. Er was een brief van de ARBO commissie dat onze beheerders in april de cursus bedrijfshulpverlening gaan doen, succes mannen. Daarnaast nog een bericht van de Verenigingskamer van de NFN, bijgewoond door Ferry en Henk. Het belangrijkste onderwerp hierin was de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die 1 juli in werking treedt.  De inhoud van de wet gaat over Hoofdelijke Aansprakelijkheid voor bestuursleden van verenigingen en stichtingen. Van groot belang hierin is goed bestuur en vastlegging van de afspraken. Heel lang is er verder nog gesproken over persoonlijke brieven.

Een afvaardiging van het bestuur heeft in maart een gesprek gehad met Sjon en Roy. Een gesprek waarin eerst wat “omgevallen stokjes” moesten worden rechtgezet maar waar we na twee uur konden zeggen het gesprek was goed geweest, in een goede sfeer en heel verhelderend. Uiteraard wat gedetailleerder heeft ook de rest van het bestuur het tot zich genomen.

Net begonnen moesten we nu ook alweer kijken naar het schema van aftreden van het bestuur welke in een cyclus van 3 jaar werd vastgesteld. Ook werd het rooster voor de bestuursdiensten dit jaar besproken.

Verrassend voor het bestuur was dat er geen enkel amendement is ingezonden op de stukken voor de ALV. Met slechts één terechte opmerking over een taalfout konden we dit agendapunt afwerken. In de loop van deze week volgt de definitieve agenda en verdere informatie.

Met een nieuw bestuur en de roering in de afgelopen maanden kwam er steeds meer de vraag hoe wij dossiervorming hebben ingericht bij Hertogstad? In het verleden werd dit gedaan op papier en opgeborgen in de brandvrije kast in de bestuurskamer. Met de huidige digitale technieken gaat het bestuur bekijken hoe we het in kunnen richten in Dropbox en gaan we het toetsen aan de AVG.

Anne nam het woord over de financiën. Er was weinig nieuws de penningmeester is begonnen met de inrichting van de gegevens over het 1e kwartaal. Wel vermeldenswaardig is dat alle leden hun contributie over 2021 hebben betaald. CHAPEAU!!!! En…… deze week kunnen jullie de factuur voor je kampeerplaats alweer verwachten. Hoera.

Na telefonisch contact met de beheerders bleek dat overleg in de vergadering niet noodzakelijk was. Met de rondvraag zonder opmerkelijke feiten werd de vergadering na twee uur en een kwartier gesloten. Jan speciaal maar natuurlijk wij allemaal bedankten Gerrie, het was haar laatste reguliere bestuursvergadering.

Begin mei hebben we de volgende bestuursvergadering.

Namens het bestuur,

Uw Voorzitter,

Henk Blankestijn.

Scroll naar top