Bestuursvergadering in 36? gr. Celcius,

Het vorige verslag over de bestuursvergadering begon ik met Heel wat nieuws. Nu is dat anders eigenlijk zijn het veelal herhalingen van zetten. Natuurlijk begonnen we op vrijdagavond om 19.30 u. met veel enthousiasme, bij een eerste bak koffie bespraken we de grote drukte op het terrein. Gelukkig is het terrein weer ouderwets bezet en zijn nagenoeg alle gastenplaatsen uitverkocht. Er zijn zelfs extra plaatsen gecreëerd op het laatste stuk grond bij het “nieuwe” terrein.

Zoals gebruikelijk begonnen we met de opening, mededelingen en vaststellen van de agenda. Op voorhand begon Jan al restricties te stellen aan de tijd, half tien stoppen, klaar of niet klaar. Ik zal het meteen maar vertellen NIET KLAAR, zo rond 9.45 u. werd de vergadering dan ook geschorst tot zondagochtend 9.00 u.

De notulen werden doorgenomen en met een kleine aanpassing goedgekeurd, uiteraard vinden jullie ze weer terug op het ledengedeelte van onze website. Van de actielijst met notabene 17 punten, konden 13 punten worden afgestreept, dit betekent dat er best hard is gewerkt in de afgelopen maand.

Er waren best veel ingekomen stukken, onder andere de notulen van het digitaal voorzittersoverleg met de NFN, waarin verslag werd gedaan van de digitale open dag met 40.000 bezoekers en uiteraard een uitgebreid overleg over hoe Corona wordt ervaren bij 16 andere verenigingen. Wederom was er weer een uitleg over het valzand bij het speeltoestel, het bestuur heeft op advies besloten de bovenste stijl van het klimgedeelte te verwijderen waardoor er nergens meer een stahoogte van 1,50 mtr. wordt bereikt. Hiermee voldoen we aan de regelgeving. Ook waren er de eerste brieven over de herverdeling en brieven met vragen over persoonlijke zaken. Waar nodig worden de betrokkenen persoonlijk benaderd.

In het gesprek met de beheerders bespraken we wat zaken over de financiën. Heel nadrukkelijk is er gesproken hoe te handelen met de gasten en onze eigen leden die uit het buitenland komen. Onze gasten horen bevraagd te worden over Corona. De eigen leden die uit een risico gebied komen, daarvan verwachten we dat ze zelf de quarantainetijd in acht nemen. Ondanks de noodzakelijke regelgeving en controle begrijpen we met zijn allen dat het echt noodzakelijk is dat de mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Tot slot bedankten we de beheerders voor hun inzet in deze drukke tijden.

De stand van zaken rondom Corona werd vervolgens uitgebreid besproken, de soms onduidelijke berichtgeving blijft een moeilijk punt. De eisen in onze veiligheidsregio zijn voor ons de leidraad. We merken onder de gasten en leden de verschillen van mening maar de verantwoordelijken op ons Vinkel, Ron en Gerrie, sturen ons aan. Houd je aan de regels en de protocollen die overal op het terrein te vinden zijn.

Ook nog maar weer eens een bedankje voor de dames van Lief en Leed, Mariëtte en Dicky.  De vele zieken op ons terrein die door hen benaderd worden met even die aandacht en vaak gevolgd door een mooie bos bloemen.

Het eerste halfjaar zit er op en de penningmeester heeft de verlies- en winst rekening van het eerste halfjaar gepresenteerd aan het bestuur. Hieruit kwam nadrukkelijk naar voren dat er grote verschillen zijn t.o.v. andere jaren. We zijn pas vanaf half juni enigszins in bedrijf, dus de meeste inkomsten liggen in de maanden daarna. Toch hopen we met de huidige bezetting op het gastenterrein nog een hoop recht te kunnen zetten in de rest van het jaar.

Op 22 augustus komen de Commissievoorzitters weer bijeen, we hebben gezamenlijk een agenda voor die vergadering samengesteld.

Met het zweet in onze schoenen werd de rondvraag afgewerkt, nagenoeg geen vragen en opmerkingen waarna de voorzitter de vergadering schorste tot zondagochtend 9.00 u. en de vergadering exact op die tijd weer opende.

Wat ons nog te doen stond was de herverdeling er waren inmiddels naast wat vragen en korte adviezen 2 uitgebreide brieven binnen gekomen. Eén brief met aanbevelingen en vragen van Wil welke zij als advies voor het bestuur wil laten. En een brief van Paul welke in deze nieuwsbrief is opgenomen. De werkgroep herverdeling heeft inmiddels al zo’n 50 leden bezocht en hen uitgelegd wat de plannen zijn op hun vaste plaats. Gelukkig worden ze overal met respect ontvangen en kunnen zij de plannen goed verduidelijken. Daarnaast vinden jullie in deze nieuwsbrief een uitnodiging om aan de informatiebijeenkomsten deel te nemen. Was de brief die het bestuur gestuurd heeft voor sommige toch niet helemaal duidelijk, neem beslist je kans om je op de informatiebijeenkomsten goed te laten informeren.

En dan de noodzakelijke ALV, het blijft een groot probleem om deze met onze leden volgens de CORONA regels te organiseren. Het is niet overdreven als ik hier meld dat er minstens al 30 locaties onder loep zijn genomen. Waaronder onze locaties uit het verleden, grote restaurants, tenten elders en tenten op ons eigen terrein, de Brabanthallen en nog een aantal van dit soort locaties. Het stadion van Top Oss, leegstaande bedrijfshallen en ik vergeet er beslist nog een paar, helaas geen van allen voldoen ze aan de CORONA eisen. Toch geven we niet op, we zijn nog steeds bezig. Voorzichtig hopen we nu op een ALV op 27 september, dit betekent dat de plaats verdeling niet begin oktober zal zijn. Als de ALV het advies van de werkgroep Herverdeling omarmt en aanneemt, dan pas kan de terreincommissie de plaats verdeling met noodzakelijke bedenktijd gaan inplannen.

Rond 11.30 u. sloot de voorzitter de vergadering. Vrijdagavond 4 september hebben we de volgende bestuursvergadering, de maandag er op hoop ik jullie weer te informeren.

Henk Blankestijn.

 

 

Scroll naar top