Uitleg extra ALV 26-9-2020

Er gaan stemmen op dat de uitnodiging, agenda en bijlagen voor de extra ledenvergadering op 26-9-2020 over de herverdeling van ons terrein niet helemaal duidelijk zijn. Allereerst: het zijn dezelfde brieven en bijlages als bij iedere ALV uit het verleden. Natuurlijk met een aangepaste tekst maar dat komt vooral door de verplichte maatregelen met betrekking tot Corona.

Toch nog in het kort een extra toelichting:

  • Plaats, datum en tijd staan in de uitnodiging dus niet in de conceptagenda.
  • In de toelichting op de conceptagenda staat vermeld waarom de stukken van het bestuur worden nagestuurd in de week van 6 september. Daar zit dan ook een tekening bij, met de laatst bekende aanpassingen.

Aanmeldingsformulier (heel belangrijk)
In PDF en als Word document is een aanmeldingsformulier bijgevoegd. Ieder lid dat persoonlijk aanwezig wil zijn dient zich volgens de Corona regels vooraf aan te melden. Je kan de PDF uitprinten en invullen en hem vervolgens per post opsturen naar het secretariaat (adres staat in de uitnodigingsbrief). Of je kiest voor het formulier in Word en vult het in op de computer. Vervolgens stuur je het digitaal naar bestuur@hertogstad.nl als bijlage.
Omdat er maximaal 175 leden op 1,5 mtr. in de kerk ontvangen kunnen worden, verrichten wij een voorinschrijving. Heb je niet vooraf ingeschreven zou het mogelijk kunnen zijn dat je er niet meer bij kan. Om die reden vragen we ook om bij partnerschap slechts één van de partners te laten komen en de andere een stemmachtiging af te geven.

Probleem
Als ieder partnerschap dit doet kunnen single leden hun stemmachtiging eigenlijk niet meer kwijt. Om die reden hebben we op het  aanmeldingsformulier extra vragen toegevoegd en kunnen we de uitgifte van stemmachtigingen reguleren. Hiermee hopen we dat elk lid zijn of haar mening in een stem  laat gelden.

Brexit of Vinkel exit
Laat je, je stem horen? Doe je het niet dan kan het gebeuren, dat een aanwezige minderheid, de wens van de meerderheid overruled. Dus Hertogstadters laat je mening horen, kom naar de ALV of geef een stem machtiging af, dan komen we gezamenlijk tot een goed besluit.

Wil je meer weten? Volgende week staat er een vraag- en antwoordrubriek in de nieuwsbrief. Hier in staan al de vragen en gegeven antwoorden, die tijdens de informatiebijeenkomsten zijn gesteld.

Henk Blankestijn.

Scroll naar top