Gaat het allemaal lukken, beperkingen door Corona, hoe gaan we er mee om.

De zomerperiode is voorbij dus vergaderen doen we weer overdags. Vandaag ook nog op een zondagochtend, hadden we oorspronkelijk afgesproken om 11.00 u. waren er toch weer bestuursleden die liever vroeger begonnen. Kwam mij ook goed uit want als liefhebber van de Formule 1 bleek de race vandaag om 13.10 te beginnen en de start mag je niet missen. Opschieten dus, een stok achter de deur. Exact om 10.30 u. openden we de vergadering, een paar korte mededelingen en er werd een punt op de agenda toegevoegd.

De notulen werden doorgenomen. Leuk om eens uit te leggen, wij werken in het bestuur altijd met 2 notulen: een algemeen verslag, hierin worden algemene verenigingszaken vermeld en een PD persoonlijk verslag. Hierin vermelden we al de onderwerpen waarin privé zaken en dus ook namen van leden worden vermeld. We waren het al gauw eens dat de verslaglegging getrouw was maar….. de behandeling over de begrotingen van de commissies was opgenomen in het PD verslag. Al heel snel waren we het eens dat dit gedeelte gewoon in het algemeen deel opgenomen mocht worden. Hierna werden de notulen aangenomen en goedgekeurd. Uiteraard vinden jullie ze weer terug op het ledengedeelte van onze website. Direct door naar de actielijst, 19 punten, waarvan er 14 konden worden afgestreept.

Er waren ook nu weer tien ingekomen stukken, één ervan werd behandeld als agendapunt. De brief van de terrein commissie is wederom een vergadering opgeschoven. Bij de ingekomen stukken waren een paar vermeldenswaardige zaken. Hij heeft het zelf al in de nieuwsbrief van vorige week geschreven maar Ferry gaat in onze vereniging de PR zaken behartigen. Daarnaast gaat hij in die rol namens het bestuur plaats nemen als vertegenwoordiger van Hertogstad in de Verenigingskamer van de NFN. Verder was er een brief van de ARBO commissie, een recent ongeval was niet bij hen gemeld. Terecht werd het bestuur hier op geattendeerd, het is voor ieder lid van onze vereniging van groot belang dat bijna ongevallen en ongevallen worden gemeld. Er kan daarna door de ARBO commissie  actie ondernomen worden om in de toekomst zoiets te voorkomen. Meld dus altijd bij de beheerder een bijna-ongeval of ongeval. De beheerder maakt vervolgens een verslag en koppelt het terug naar de ARBO commissie. De beheerder is overigens zelf lid van deze commissie.

De stukken voor de financiële ALV werden vervolgens doorgenomen, na wat aanpassingen sinds de vorige bestuursvergadering kon het complete bestuur er zich in vinden. Nu de leden nog. Een uitgebreide toelichting is door de penningmeester toegevoegd. Daarnaast nog de tarievenstaat waarin we ons konden schikken.

Een heikel punt is de datum waarop de Financiële ALV moet worden gehouden. Kan het überhaupt wel met de huidige Corona-eisen? Eigenlijk is het nee maar we richten ons thans op de Noodwet welke de regering heeft uitgevaardigd en waarin digitaal vergaderen is toegestaan. Op korte termijn kunnen de leden hierover een bericht van het bestuur verwachten.

In het gesprek met de beheerders werd een aantal lopende zaken doorgenomen, met name de herinrichting en nog wat oud zeer bij het zwembad. Ook de afstemming met de ARBO voor bijna ongevallen of ongevallen is uitgebreid ter sprake geweest. Tijdens de aanpassingen op het gastenveld komt ook de schotel met zijn bekabeling weer naar voren, een goedbedoeld plan, met kennis bij slechts één lid, is nooit echt tot zijn recht gekomen. Een grote verliespost voor de vereniging maar het bestuur heeft unaniem besloten hier verder niet meer in te willen investeren. Verder heeft het bestuur met Sjon en Roy een overeenkomst gemaakt waarin zij tegen een vast bedrag in de komende winterperiode op de nieuwe plaatsen en gedeeltelijk op de aan te passen plaatsen, graafwerk en elektriciteitswerk gaan verrichten.

Hoe je het ook wendt of keert het bestuur zal tot het uiterste gaan om de plaatsverdeling door te laten gaan, de vastgestelde datum blijft nog steeds 29 november 11.00 u. Ook hierover worden de leden op korte termijn uitgebreid geïnformeerd.

Het bestuur wist het al een paar maanden eerder maar Gerrie heeft te kennen gegeven eind maart haar bestuursfunctie neer te leggen. Na ca. 6 jaar wil zij haar taken graag overdragen aan een ander. Het zal moeilijk zijn haar grote mate van inzet te evenaren. Ben je geïnteresseerd in deze leuke klus laat het dan weten via bestuur@hertogstad.nl of spreek één van de bestuursleden aan als je ze ziet.

De rondvraag met wat controlevragen en afsluitende opmerkingen bracht ons naar het eind.

De voorzitter sloot ca. 13.20 u. de vergadering. Niet zonder tussendoor om 13.10 u. samen met Gerrie, even naar de start van de Formule 1 te hebben gekeken.
Vrijdagochtend 4 december hebben we de volgende bestuursvergadering.

Namens het bestuur,
Uw Voorzitter,
Henk Blankestijn.

 

 

 

 

 

Scroll naar top