Werkweekenden afgelopen, fin. ALV, nieuw bestuurslid voor Gerrie.

Het valt niet mee om een goede vergaderdatum te vinden. Tot we er achter kwamen dat eigenlijk iedereen ook gewoon doordeweeks, overdags kan. We hebben daarom besloten het de komende tijd eens uit te proberen op de eerste vrijdagochtend in de maand om 11.00 u. En daar zaten we dan keurig 1,5 mtr. uit elkaar. Anne had voor een Sinterklaas verrassing gezorgd: gewone en gevulde speculaas waardoor de vergadering zo’n 10 minuten later begon. En ieder een kilo zwaarder.
De notulen werden doorgenomen en goedgekeurd. Uiteraard vinden jullie ze weer terug op het ledengedeelte van onze website. Direct door naar de actielijst, 14 punten, waarvan er 11 konden worden afgestreept, er wordt echt hard gewerkt.
Er waren ook nu weer tien ingekomen stukken, één ervan werd behandeld als agendapunt. De brief van de terrein commissie over het parkeerbeleid is behandeld, er wordt advies gevraagd aan het centraal overleg tussen TC, groen en onderhoud. In verband met de herindeling vraagt automatisering om enige noodzakelijke aanpassingen op het terrein, hier komt ook nog wat nader overleg over. Een aanpassing van enkele switchen, het plaatsen van een controller en aanpassen van de software bewerkstelligt dat we volgend jaar zelfstandig service– en onderhoud kunnen verrichten. Verder nog een aantal persoonlijke brieven welke alle in de afgelopen maand zijn beantwoord en ter informatie een verslag van de bijeenkomst van Verenigingskamer NFN afgelopen maand.
De penningmeester lichtte ons vervolgens in over de financiën, er was weinig aan te vullen sinds begin november, buiten een opgeheven vinger m.b.t. de uitgaven van de herindeling.
De voorbereiding voor de financiële ALV zijn nagenoeg rond, de eerste stembiljetten komen binnen, alleen Teams vraagt nog om wat overleg maar dat is een lopend traject.
De werkweekenden zijn achter de rug, van de organisatie krijgen wij positieve berichten. Het bestuur heeft naar aanleiding daarvan besloten de jaarlijks noodzakelijke werkuren controle van leden van de diverse commissies en de terreincommissie door de Corona omstandigheden voor iedereen op NUL te zetten. In 2021 beginnen we met een schone lei. Weet je dat je nog niet voldoende gewerkt hebt dan rekent het bestuur op je eigen verantwoordelijkheid, veel van onze leden kunnen tijdens de herindeling een extra handje gebruiken neem zelf het initiatief en zet je voor hen in.
In het gesprek met de beheerders werd een aantal lopende zaken doorgenomen, wederom over de herinrichting en het zwembad. We hebben gevraagd de temperatuur in het badhuis regelmatig te controleren. Na gebruik van de bestuurskamer wordt nog wel eens vergeten de thermostaat lager te zetten. Het badhuis is in de winterperiode nagenoeg niet in gebruik, buiten de toiletten, dus echt zonde van de energie.
De herindeling loopt gesmeerd; op vele plaatsen wordt gewerkt en door het goede weer vordert het werk gestaag. Het is ook nodig want hoe eerder we uit de rommel zijn hoe liever het ons is. Door de plaatsverdeling zijn er op diverse plaatsen nieuwe mogelijkheden ontstaan.
We evalueerden de plaatsverdeling, het is al veel vaker gezegd maar nogmaals, complimenten aan de organisatie en iedereen er omheen.
In het vorige bestuursverslag riepen we leden op voor de vacante bestuursfunctie per eind maart 2021 van Gerrie. Helaas is er geen enkele reactie binnengekomen. Voor mij als voorzitter, met een achtergrond van vele, vele jaren inzet en bestuurswerk voor onze vereniging, onbegrijpelijk. Daarom een nieuwe poging. Ben je geïnteresseerd in deze leuke klus laat het dan weten via bestuur@hertogstad.nl of spreek één van de bestuursleden aan als je ze ziet.
In de rondvraag wat vragen over kerst en het nieuwe jaar en wat algemene opmerkingen. Heel belangrijk is om te vermelden dat het bestuur besloten heeft de traditionele nieuwjaarsreceptie af te gelasten. Het lijkt er op dat we een leuk alternatief hebben gevonden, wat dat is blijft een verrassing.
Om 13.45 u. sluit de voorzitter de vergadering.
Vrijdagochtend 8 januari 2021 hebben we de volgende bestuursvergadering.
Alvast fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling.

Namens het bestuur,

Jullie voorzitter,
Henk Blankestijn.

Scroll naar top