Financiële ALV zaterdag 12 december ’20

Dat was gewoon weer heel iets anders. De corona laat ons nog niet met rust en vraagt om creatieve oplossingen.  Een algemene ledenvergadering houden we nu via de telefoon, tablet, laptop of PC. Digitaal dus en historisch.  Je kreeg 28 dagen voor de vergadering, per e-mail, de uitnodiging, agenda en de bijbehorende stukken. Iedereen had 14 dagen de tijd om vragen of amendementen in te dienen. Waarna het bestuur in de week daarna de vragen ook weer per e-mail beantwoordde. Vervolgens kreeg iedereen nog de tijd tot 72 uur voor aanvang van de vergadering, vragen te stellen die tijdens de vergadering beantwoord werden. Het bestuur was vertegenwoordigd in het “Pluuf” en daar zat ook het stembureau. Op 11 december kreeg iedereen de uitnodiging met de link om in te loggen. Ca. 60 leden deden dat via teams of keken mee via youtube; gemiddeld keken we dus met ca. 100 leden achter 60 schermen mee.

Iets over 11.00 u. opende de voorzitter de vergadering, vreemd is het tegen leden te spreken die je niet ziet. Toch bleek uit berichten achteraf dat het goed te volgen was. Het verloop van de vergadering vinden jullie in de notulen. De vergadering liep vlot, zelfs zo vlot dat ondanks een kwartier pauze tbv. het stemmen en het tellen, om 12.00 u.de vergadering weer werd gesloten. Positief is dat al de onderwerpen werden aangenomen. Voor de vereniging was het belangrijkste dus ook de begroting 2021, deze werd zonder wijzigingen aangenomen.

Er waren drie punten die we toch nog willen benoemen in deze nieuwsbrief:

  • Het bestuur uit 2019 is decharge verleend over de jaarrekening van 2019. Iets wat tijdens de vergadering niet specifiek is benoemd. Met het goedkeuren van het verslag van de kascontrolecommissie werd dit als vanzelfsprekend aangenomen.
  • In mei traden er 3 bestuursleden af; jammer genoeg hebben we nog geen fysiek afscheid kunnen nemen in een ALV, terwijl ze dat zeker verdiend hebben. Zo zijn er veel meer gebeurtenissen die traditiegetrouw herdacht worden in onze jaarvergadering, jullie houden het beslist nog tegoed.
  • De penningmeester is blij dat al zovelen de rekening voor de elektra en toeristenbelasting hebben betaald. Het zou fijn zijn als de overige 14 leden dat de komende twee weken ook doen. Dan kan het jaar 2020 voor dit onderwerp netjes worden afgesloten.

Nogmaals fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling.

Namens het bestuur,
Uw voorzitter, Henk Blankestijn.

 

 

 

 

 

Scroll naar top