Van de voorzitter,

Wat gaat een maand snel, alweer een bestuursvergadering.

We begonnen op vrijdagavond om 19.30 u. met een leuk intermezzo, Rini werd in het zonnetje gezet voor zijn grote inzet bij het schilderen van de beheerderswoning.

Zoals gebruikelijk begonnen we met de opening, mededelingen en vaststellen van de agenda. De agenda werd iets aangepast omdat er enkele zwaarwegende punten werden ingebracht met betrekking tot onderhoud.

De notulen werden doorgenomen en goedgekeurd, uiteraard vinden jullie ze weer terug op het ledengedeelte van onze website. Van de actielijst met notabene 16 punten, konden 13 punten worden afgestreept, uiteraard wordt hij weer aangevuld met punten uit deze vergadering.

Ook nu weer zo’n 9 ingekomen stukken bijna allen met een persoonlijk karakter met vragen over de extra ALV, het terreinreglement, onze voorzieningen m.b.t. corona en een uitnodiging voor de koffieochtend.

Jan werd geconfronteerd met een  controle van Brabant Water op ons terrein. In 2017 heeft er een Risicoanalyse Legionella plaatsgevonden, de corrigerende maatregelen bleken nog niet compleet te zijn uitgevoerd of nog niet te zijn opgenomen in het logboek. Dit werd gezien als een ernstig vergrijp door de inspecteur van Brabant Water. Door de belofte e.e.a. binnen 3 maanden te corrigeren werd een boete voorkomen. Ook is er aandacht besteed aan het uitbreiden van de onderhoudscommissie. Een oproep in de nieuwsbrief zal worden geplaatst.

In het gesprek met de beheerders spraken we ook weer over de risicoanalyse en de tekeningen op ons terrein. Ook werden de beheerders bedankt voor de inzet bij het verwijderen van de caravan van Willemien. Verder melden zij dat de bijvulpomp van het zwembad kapot is en vroegen toestemming de banden van onze aanhanger te vernieuwen.

De stand van zaken rondom Corona werd vervolgens besproken, ondanks dat er zo hier en daar wel eens iets mis gaat is het algemene gevoel dat we ons op het terrein redelijk aan de afspraken houden. Het weerhoudt het bestuur er echter niet van toch op te blijven roepen je aan de regels en de protocollen te houden, die overal op het terrein te vinden zijn.

Heel gelukkig waren we met de mededeling van Lief en Leed. Een aantal leden hebben operaties ondergaan die gelukkig positief zijn afgelopen. We leven mee met de leden die een chemotherapie ondergaan. En dan feliciteren we de echtparen die 50 jaar in de echt zijn verbonden.

De penningmeester wees ons op de schoonmaakkosten, mede door Corona vallen die behoorlijk wat hoger uit dan begroot, besloten is om per direct het onderhoud terug te brengen naar 3 dagen in de week nu er weer veel minder leden aanwezig zijn.

Ook de werkweekenden staan weer voor de deur over enige weken. Door het wisselen van de wacht bij onderhoud wordt er gezocht naar een oplossing voor het versturen van de uitnodigingen en de uitvoering. Ook weer gericht op Corona zal dit passend moeten gebeuren. Het bestuur heeft besloten dat al de leden die hadden ingeschreven voor de werkweekenden in het voorjaar en door de Lockdown niet hebben kunnen werken, niet verplicht zijn deze uren in te halen. Wel hopen we met de grote klus in aantocht, voor de herverdeling, dat leden bereid zijn daarbij een extra handje uit te steken.

Verder laat de onderhoudscommissie weten dat er in het najaar begonnen wordt met het verwijderen van het asbest, de exacte datums worden nog bekend gemaakt. Wel dienen onze leden er nu reeds rekening mee te houden dat de TAFELTENNISHAL in het najaar niet gebruikt kan worden voor opslag.

Door het asbest en de herverdeling komt de renovatie van gebouw west, die gepland staat voor nov/dec/jan/febr steeds verder in het gedrang. Hou er alvast rekening mee dat we niet anders kunnen dan deze werkzaamheden een jaar door te schuiven.

Gezamenlijk hebben we een groot gedeelte van de voorbereiding op de extra ALV doorgenomen. Het wordt passen en meten waarbij we rekening houden met extra steun van een aantal leden. Tijdens de uitvoering zijn er parkeerwachters nodig, mensen voor de ontvangst, intekentafels, doorverwijzing in de kerk enz. We gaan leden voor die extra hulp persoonlijk benaderen.

Tijdens de rondvraag kwam ook de herverdeling nog over tafel. Op ons terrein heeft nagenoeg iedereen wel één of twee opbergkisten op zijn kampeerplaats, deze kisten tellen mee als object in de 1,5 mtr. zone. Zeker straks voor de nieuwe plaatsen is het verstandig om hier al rekening mee te houden. Beslist een punt van aandacht voor de toekomst.

Rond 22.00 u. sloot de voorzitter de vergadering. Vrijdagavond 2 oktober hebben we de volgende bestuursvergadering.

Henk Blankestijn.

 

Scroll naar top