Heel wat nieuws,

Wat leuk om te zien dat er weer “leven” is op het Vinkel, steeds meer kampeerplaatsen zijn weer bezet. Ook de gasten weten ons weer te vinden, op het gastenterrein zijn wekelijks nagenoeg alle plaatsen bezet.

Gelukkig is er weer meer vrijheid, alle toiletten zijn weer open het Pluuf mag weer betreden worden, de haphoek draait weer. Nu nog het weer, alhoewel voor onze natuur is dit weertype prima.

Eén ding en ik weet het, ik maak me er zelf ook soms schuldig aan. MAAR HOU ALSJEBLIEFT 1,5 MTR. AFSTAND VAN ELKAAR. Ben jij nou één van die mensen die het maar kwats vindt, prima… maar al wil je het zelf niet doe het dan alsjeblieft voor een ander. Hebt respect voor elkaars mening.

Bestuursvergadering.
Vrijdagavond, 19.30 u. bestuursvergadering.  Ondanks heel wat punten liep het allemaal vlot, ook Ron was met een heuse skypeverbinding vanuit Zwitserland, in de vergadering aanwezig. Rond ca. 22.00 u. zat het er op.
Er is nog even nagepraat over het aftreden van de voorzitter onderhoud. Jan, ons bestuurslid onderhoud, komt een dezer dagen samen met de leden van de onderhoudscommissie. Totdat er een nieuwe voorzitter(s) is stuurt en begeleidt hij de commissie zelf.

De notulen van 7 juni werden goedgekeurd en zullen de komende week op ons ledengedeelte van de website te lezen zijn. Zeven punten konden van de actielijst worden afgestreept. Verder werden de ingekomen stukken behandeld. Op ons schrijven aan de gemeente den Bosch over de toestand van de Weteringstraat is een bevestiging ontvangen met de reactie dat hier aandacht aan zal worden besteed. Een compliment aan onze leden voor de correctie van hun telefoonnummer aan de Ledenadministratie, velen van jullie hebben hun 06 – nummer doorgegeven. Vergeten??? Het kan nog steeds.

Vorige vergadering meldde ik dat er een brief met tekening van ons terrein naar de gemeente den Bosch is gestuurd over de brandcompartimenten met bijbehorende vluchtwegen. Met de vraag of ons terrein daarmee voldoet aan de wettelijke eisen. Inmiddels is het antwoord hier op binnen. Ons terrein voldoet aan de eisen vermeldt  in het BBGBOP. Dit betekent dat de Herverdelingscommissie hun werkzaamheden kan voortzetten.

In het gesprek met de beheerders is medegedeeld dat het reinigen van het terras bij het zwembad met waterstofperoxide niet meer nodig is. Verder zijn er grote gele bakken geplaatst op het zwembadterras en bij de speeltuin beiden voor het opbergen van het speelgoed. Wij hopen dat de kinderen samen met hun ouders of grootouders, het speelgoed na afloop zullen opruimen. Verder hebben de beheerders ons gevraagd hoe om te moeten gaan met derden en “vreemden” op ons terrein, t.b.v. werkzaamheden, tijdens het seizoen en hoogseizoen. Hierover is in onze reglementen niks geregeld. Het bestuur heeft besloten dat bij werkzaamheden door derden en “vreemden” er eerst toestemming moet worden gevraagd via bestuur@hertogstad.nl uitsluitsel op de vraag zal binnen één dag worden verzonden. Voor toestemming zullen de beheerders je dus altijd doorverwijzen naar het bestuur. Het onderwerp wordt verder in de eerstvolgende ALV voorgelegd aan de leden. In verband met het Corona protocol doen de beheerders bij  gasten, voor aanvang van hun verblijf, schriftelijk een gezondheid check. Bij direct aanrijden op de camping gebeurt dit mondeling.

De Corona maatregelen passeren even de revue. Buiten de hierboven vermelde feiten valt er weinig te vermelden. Wel belangrijk is dat het bestuur naarstig op zoek is naar een gelegenheid waar we een ALV kunnen houden, maximaal met 100 personen natuurlijk. Wij denken dan aan een ALV op voorinschrijving, waaraan enkel leden kunnen deelnemen en “partner- of gezinsleden” met stemmachtiging ook als enkel lid. Hoe het er precies uit komt te zien? Daar zijn we nog mee bezig.

De penningmeester deelt ons mede dat de uitgaven door Corona flink stijgen, door compensatie op andere posten blijft het nog wel binnen de perken.

Het bericht van de ARBO commissie van vorige vergadering met betrekking tot valgevaar bij het nieuwe speeltoestel blijkt financieel mee te vallen. Het onderzoek waar we over spraken pakt gunstig uit. Alhoewel aanpassingen wel gewenst zijn is de urgentie er vanaf en zal er met de groencommissie en onderhoud overlegd worden om met verbetering aan het gras en met speelzand het bedoelde resultaat te bewerkstelligen.

Verder heeft het bestuur besloten om “buiten” de deur een zogenaamde BOT (Benen Op Tafel) sessie te organiseren. Even wennen aan elkaar en alle “koppen” naar dezelfde kant.
Het uurtje bestuurtje wat normaal gesproken 2x per jaar wordt gehouden is voor dit jaar uit de agenda geschrapt. Heb je toch iets te vragen aan het bestuur schroom niet stuur je vraag naar bestuur@hertogstad.nl

Vrijdagavond 7 augustus hebben we de volgende bestuursvergadering, de maandag er op hoop ik jullie weer te informeren.
Henk Blankestijn.

Laat een reactie achter

Scroll naar top