Allereerst hartelijke dank, voor het vertrouwen wat jullie in mij en in onze nieuwe bestuursleden stellen. Dank voor de vele felicitaties. Tientallen e-mails kwamen bij onze secretaris binnen, geweldig.

En nu gaat het beginnen, de strekking waarin we willen gaan werken hebben jullie kunnen lezen in onze presentaties bij de acclamatie oproep. We zullen die regelmatig onszelf voorhouden. Ook hopen wij dat onze “oud” bestuursleden zich er mee kunnen confirmeren. Maar… daar hebben we vertrouwen in. Zo hebben we ook gemerkt dat de aftredende bestuursleden bereid zijn om ons bij onze eerste stappen te begeleiden. Met Henk van der Linden heb ik persoonlijk heel goed contact, Roel Borgman heeft toegezegd Anne zolang als nodig, te willen begeleiden en uit Richard zijn felicitatie e-mail blijkt dat we ook op zijn adviezen kunnen rekenen. Al met al staat ons heel wat te wachten, ik wil er zeker op dit moment niet specifiek op ingaan, maar we hoeven niet stil te zitten. Belofte maakt schuld en zoals beloofd zal ik mijn uiterste best doen om onze leden uitgebreid te informeren en er mee te communiceren. Voor zover het geen persoonlijke zaken zijn zal ik proberen wat we bespreken in (bestuurs-) vergaderingen te delen. Ook zal ik onze commissievoorzitters  motiveren dit regelmatig te doen.

Daarom nu al een “verslag” van onze eerste Bestuursvergadering.

Gisteren, zondagochtend, hebben “Oud en Nieuw” bestuur samen vergaderd. Het pluuf was zo ingedeeld dat we op ruim op 1,5 mtr. afstand konden zitten.
Ik had de vergadering nog niet koud geopend en iedereen welkom geheten of ik moest hem alweer schorsen. Mariëtte van Lief en Leed kwam het pluuf binnenvallen. Zij begon te vertellen dat ze dit deed namens ALLE leden van onze vereniging. De aanwezige “oud” bestuursleden werden bedankt en een bloemenbon overhandigd. Het nieuwe bestuur kreeg naast veel succes een Witte Roos overhandigd. Leuk was dat mij persoonlijk een cadeautje werd gegeven, als drager van een al vaak besproken zgn. “slappe broek”, werd mij als nieuwe voorzitter een “slappe broek” met gouden bies overhandigd. Alle leden nogmaals bedankt voor dit leuke intermezzo. Met koffie en heerlijk appelgebak werd de vergadering voortgezet.
Na de mededelingen en het opnoemen door onze secretaris, van de leden die ons per e-mail gefeliciteerd, hebben gingen we opnieuw van start.
De actielijst werd doorgenomen en slechts 2 punten bleven over, bedankt “oud” bestuur.
We hebben de verdeling van de taken van de diverse bestuursleden ingedeeld. Als vicevoorzitter hebben we Gerrie Schoots aangesteld, we wensen haar veel succes.
Ook zijn er sinds afgelopen donderdag nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de herindeling van ons terrein, het bestuur is alvast geïnformeerd. De werkgroep is zich aan het verdiepen. Nog even geduld maar spoedig volgt er meer.

Er is uitgebreid gesproken over de Corona maatregelen op ons terrein. In een digitale vergadering afgelopen vrijdag, met ca. 16 voorzitters van andere naturistenverenigingen in Nederland en samen met de NFN, werden ervaringen gedeeld over verplichtingen en adviezen rondom Corona. Ron Jansen en Gerrie Schoots, gaan de Coronakar trekken op Hertogstad, zij zullen contacten onderhouden met de veiligheidsregio, protocollen opstellen, en die op ons terrein gaan introduceren en bewerkstelligen. Uiteraard worden hierin ook, de beheerders, ARBO- en Terreincommissie betrokken. Op voorhand zeg ik, houd je aan hun adviezen, alles is getoetst aan de wet en overlegd met de veiligheidsregio. De afgelopen drie dagen op ons terrein heb ik zeker van 20 leden gehoord wat wel mag en niet mag. Het zwembad, de toiletgebouwen, het pluuf, enz. Alsjeblieft hou je aan de regels van de bestuursleden die namens onze vereniging hier mee bezig zijn en de voorschriften constant volgen.
Als laatste werd een vergaderschema vastgesteld voor de rest van dit jaar.
Nadat bovenstaande punten zijn gecommuniceerd met  commissies en direct betrokkenen, informeren wij ook onze leden verder, het verslag vind je na goedkeuring in de volgende vergadering, op onze website.

Henk Blankestijn.

1 reactie op “Van jullie kersverse Nieuwe Voorzitter.”

  1. Ria van de Vliet - Rietveld

    Ik wil het nieuwe bestuur heel veel succes wensen
    Bij deze toch best wel moeilijke taak
    Ria van de Vliet

Reacties zijn uitgeschakeld.

Scroll naar top