Slechts met vieren deze keer, één vakantieganger en één zieke.

De agenda lijkt mee te vallen. Om precies 11.20 u open ik de vergadering. Anne begint bij de mededelingen te vertellen dat de gasprijs van een 10 kg fles met zeker ca. 6,50 € is verhoogd, hou er alvast rekening mee. Ook de gasprijs in de grote groene tank is al flink gestegen, dit jaar al met €15,- per 100 l. Verder is er een kenteken aangevraagd voor onze shovel. Henk heeft donderdagmiddag een vergadering gehad met de verenigingskamer van de NFN. Bijzonder interessant was de uitleg over het veiligheidsprotocol. Met wat voorbeelden werd aangegeven hoe belangrijk het is dat we als verenigingen fouten of vermoedelijke misstanden melden bij de commissie. Verder is er vooraf aan de vergadering met Ron en Joke overleg geweest over hun standpunten en afgehandelde zaken van de activiteitenlijst.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. En de actielijst wordt met 10 punten ingekort.

Bij de  ingekomen stukken zit naar aanleiding van de uitbreiding van een aantal plaatsen een verzoek van de bijengroep rekening te houden met de aanvliegroute. Het bestuur leefde samen met de beheerder in de veronderstelling dat de aanvliegroute bij aanvang van het bijenproject over de vijver was voorzien. In ieder geval is de opmerking op zijn plaats en afgesproken wordt slechts bij hoge noodzaak gebruik te maken van deze plaatsen. Verder hebben een paar leden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de optie om van 6 amp. naar 10 amp. te gaan. Een uitgebreidere toelichting en uitleg is inmiddels al naar alle leden verzonden. Één van onze leden komt met een heel nobel voorstel over de renovatie van het pluuf, Anne onze penningmeester neemt hierover persoonlijk contact op. Verder meldt Ton noodzakelijke aanpassingen aan de riolering bij het zwembad en bij het onderhoudsgebouw. Het heeft hele hoge prioriteit en het bestuur besluit toestemming te geven tot reparatie over te gaan.  Een derde kritiek punt heeft extra aandacht en wordt een offerte voor gevraagd.

Vorig voorjaar en begin van de zomer is gebleken dat de weersomstandigheden het noodzakelijk maken de aanrijroute naar het gastenterrein te verbeteren. Grote plassen en blubberpaden maakten het nagenoeg onmogelijk om het gastenterrein te benaderen. Na onderzoek door groen en onderhoud en de expertise van onze grondwerker Van Lokven komt men tot de conclusie dat een strook van 3,5 mtr. granulaat vermoedelijk een adequate oplossing is. Verder wordt het pad bij de plaatsen 1 t/m 5 uitgebreid met een rand grastegels. Ook hiervoor geeft het bestuur reeds toestemming. Ton Blenk vraagt offerte.

De aanstaande Financiële ALV geeft het bestuur ivm  Corona nog wel wat kopzorgen. A.s. vrijdag na de persconferentie van Rutte en De Jonge heeft het bestuur weer nader overleg. Vermoedelijk zullen we toch weer terug moeten grijpen op een digitale vergadering. Het vraagt vervolgens op hele korte termijn om extra voorbereiding.

Anne heeft haar zegje al gedaan bij de mededelingen en verder zijn er geen noodzakelijke financiële verwikkelingen. Zij deelt mee, dat in september jl. het energiecontract met Essent voor 3 jaar is verlengd tegen toen nog gunstige tarieven.

Henk Fest heeft aangegeven met zijn werkzaamheden te willen stoppen, hij heeft vele jaren de verzending van de facturen voor de vereniging verzorgd. Anne en Henk zijn in gesprek met een mogelijke opvolger. 

Bij het overleg met de beheerders is ook Ton in het begin aanwezig. De beslissingen rond de riolering en het pad worden nogmaals besproken en met hen afgestemd. Verder hebben we wat lopende zaken zoals de zwembadpomp en de folder. Heel belangrijk! Houd svp het energieverbruik scherp in de gaten: de prijzen rijzen de pan uit. Ook de wens van de bijengroep komt nogmaals ter sprake. We sluiten af met de mogelijkheid van een digitale financiële ALV. Tot slot maken Sjon en Roy kenbaar er geen moeite mee te hebben als de renovatie van het toilet in hun woning wordt uitgesteld tot volgend najaar.   

Bij de rondvraag waren er wat opmerkingen maar niet noemenswaardig.

Na ca. 2,5 uur sluit ik de vergadering.

Namens het bestuur,
Uw voorzitter, Henk Blankestijn.

Scroll naar top