Aanwezig zijn 5 bestuursleden, om 19.30 u open ik de vergadering, er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld. Omdat de agenda iedere maand voller wordt zal ik de vergadering strakker leiden.
De verdere tekst tref je aan op de site, even doorklikken dus.

De notulen worden met een paar hele kleine aanpassingen goedgekeurd en zien jullie terug op de website. Met  22 punten op de actielijst waarvan er 8 kunnen worden weggestreept blijft er nog veel te doen. Elf ingekomen stukken waarvan wederom 2 op de agenda, 2 van persoonlijke aard en 2 informatief voor het bestuur. Diverse brieven of e-mails met vragen van leden; hier toch wel een opmerking: veel brieven of e-mails bestemd voor commissies worden gestuurd naar het bestuur. Natuurlijk behandelen we ze als ingekomen stuk maar heel vaak worden de brieven c.q. vragen doorgestuurd naar de commissie die het betreft. Deze worden dus niet inhoudelijk door ons behandeld. We hebben in het bestuur afgesproken dat zulke brieven eerst beoordeeld worden door de portefeuillehouders in het bestuur en niet meer daadwerkelijk worden ingebracht in de vergadering. De secretaris stuurt een bericht van ontvangst en dat hij is doorverwezen. Hetty van de groencommissie heeft vragen over de werkweekenden; datums zijn voorgesteld en coördinatorenoverleg gaat plaatsvinden. Twee brieven hebben nog een mondelinge reactie nodig vanuit het bestuur, meer uitleg over onze beslissingen zijn hier op zijn plaats.  

Het verslag wat in de nieuwsbrief gestaan heeft over het UURTJE bestuurtje wordt op onderdelen ook nog eens doorgenomen in het bestuur. Zaken die een vervolg dienen te hebben worden of op de actielijst geplaatst of direct behandeld. Zo werd er gevraagd om een bordje verboden voor (bad) kleding in het zwembad. Het bestuur handhaaft de mening van het vorige bestuur, het is algemeen bekend dat het zwembad slechts betreden mag worden zonder kleding en zwemluiers. Het kinderbadje bij voorkeur zonder zwemluier. Dus geen bordje. De vriezers en koelelementen zijn neergelegd bij de terreincommissie, naar de vragen is geluisterd, de koelelementen liggen in een aparte la en artikelen zonder naam zijn verwijderd. Een stekelige vraag was kinderen in het pluuf, tennishal en jeugdhonk. De vragen zijn ook besproken in de commissievoorzitters vergadering. Sowieso is het bestuur van mening dat niet toelaten of wegsturen beslist niet de juiste oplossing is. Gebouwen zijn er voor iedereen dus ook voor kinderen. Er gaan gesprekken plaatsvinden met ouders, het jeugdhonk aantrekkelijker maken wordt gestimuleerd. De wifi in het jeugdhonk wordt gecheckt. Nog meer aandacht voor de jeugd en overleg met betrokkenen zal moeten leiden naar verbeteringen.

Het verslag van de commissievoorzittersvergadering wordt besproken en enigszins aangepast.

De beheerders komen in de vergadering, we spreken met hen over de ontwerp gedachtes voor nieuwe plaatsen op het gasten terrein. Het bestuur stelt wel restricties over de uitgifte van deze plaatsen; een tweetal  komt pas beschikbaar als het absoluut noodzakelijk is. Een gesprek met hen over het werk wat zij allemaal doen op de camping zal eind oktober worden gehouden.

De terreincommissie komt in zijn nieuwe samenstelling met een aantal vragen naar het bestuur. Een paar vragen worden direct mondeling beantwoord, opvallend was de vraag hoe een gast die zich aanmeldt bij de receptie, het terrein wordt opgestuurd. De beheerders zijn bezig met een korte “informatiefolder”. De gedachte is een bezoeker die voor dagrecreatie komt, naast mondelinge informatie, informatie op papier mee te geven met een plattegrond met duidelijke aanwijzingen. Waar is de kantine, de toiletten en douches, het zwembad. Het is de bedoeling dat de “folder” er op termijn ook in het Engels, Frans en Duits komt. Een voorstel voor aanpassingen aan de stortputten, bij werkzaamheden aan de riolering op het terrein, wordt onder de aandacht van onderhoud gebracht.

Een groepje leden is bezig met het gewenste MJOP. Het eerste prototype is er, een prototype met toelichting wordt aan het bestuur gepresenteerd.

Anne wijst wederom op de noodzakelijke prijsverhogingen voor onze vereniging. Grote renovaties en prijsverhogingen bij de leveranciers maken het noodzakelijk. Onderzoek bij zusterverenigingen over prijzen maken duidelijk dat Hertogstad bij de goedkopere verenigingen hoort. Verhogingen voor de gastenprijzen zullen onontbeerlijk zijn.  Energieprijzen stijgen, we moeten mee. Al jaren wassen we supergoedkoop, die prijzen passen niet bij de kosten. De financiële ALV zal veel duidelijk maken.

Bij Lief en Leed constateren we dat het goed gaat met onze leden, veel leden zijn gelukkig weer beter. Komende maand worden er 2 jeugdleden gefeliciteerd met hun verjaardag.

Om half elf waren we bij de rondvraag, een hele lijst met vragen zorgde ervoor dat we ook nu weer na ruim 3 uur vergaderen, konden afsluiten; het was toch weer 23.10 u.  

Namens het bestuur,

voorzitter, Henk Blankestijn.

Scroll naar top