Aanwezig zijn 5 bestuursleden, onze secretaris kon niet aanwezig zijn. Ron meldt zich “vrijwillig” aan om de notulen te maken bedankt daarvoor. Opening en mededelingen, de agenda wordt uitgebreid met een item over de herverdeling. Verder deelt Joke mede dat er wijzigingen op komst zijn in de terreincommissie. Hans Schoots is bereid toe te treden en de taken worden opnieuw verdeeld.

Ook de notulen van de vorige vergadering worden met een paar kleine aanpassingen goedgekeurd en zien jullie terug op de website. De actielijst wordt doorgenomen. Zes ingekomen stukken waarvan 2 op de agenda en 2 van persoonlijke aard en 2 informatief voor het bestuur. Diverse berichten voor en van de PR commissie. Een van onze gasten komt met het idee een groep vrienden van Hertogstad te ontwikkelen. Het is een uitgebreid document met toelichting. We hebben het doorgestuurd naar PR. De bezoekgroep die nieuw binnenkomende gasten zou benaderen om ze wegwijs te maken op ons terrein, heeft besloten hiermee te stoppen. Het resultaat is niet wat er van verwacht werd.

Het onderzoek met de drone voor Wifi wordt uitgevoerd in september, voor een juiste test dienen er bladeren aan de bomen te zitten vandaar gebeurd het in het seizoen en niet ’s winters.

Er is meer duidelijkheid over gebouw west. Met toepassing van een nieuw plan en de bijdrage van een aantal vrijwilligers kan uitvoering met een verhoging van 30 % haalbaar zijn. De juiste uitvoering komt opnieuw in de ALV in november. Een reactie op het vorige verslag over gebouw west van één van onze leden, waarin wordt voorgesteld het gebouw niet te renoveren en eerst gebouw Oost te doen wordt door het bestuur niet overgenomen. Gebouw west heeft al jaren prioriteit één. Ook in de enquête van de WOZ, onder de leden 2 jaar geleden, stond hij op prioriteit één, verder is het al goedgekeurd door de ALV. Ook de toestand van de riolering rond gebouw west draagt bij aan een adequate uitvoering. Daarnaast wordt de druk om de toiletten bij het pluuf te verbeteren en uit te breiden steeds groter. Er worden op dit moment plannen ontwikkeld om bij het pluuf aanpassingen te doen welke ook in november in de ALV komen en vervolgens in het 1e kwartaal van 2022 uit te voeren.

Het lijkt er op, dat zeker op 5 á 6 stroken weer herverdeling zal plaatsvinden, mededelingen volgen snel.

Tijdens het overleg met de beheerders kwam duidelijkheid over geleverde bandjes en tegels, verder vroegen de beheerders extra aandacht voor de leidingaanleg in gebouw west, werk niet alles weg en leg leidingen goed op afschot. Doordat het gebouw niet wordt verwarmd is schade door vorst heel groot. Ook over het pluuf hebben ze nagedacht, ze wijzen expliciet op de douches en toiletten in de oase. Hun vraag aan de plannenmakers liggen daar geen mogelijkheden? Verder een speciaal verzoek aan het bestuur om mensen met problemen op ons terrein behulpzaam te zijn, waar nodig. Uiteraard telt dat voor het bestuur maar van alle leden op ons terrein wordt hier aandacht van verwacht.

De voorbereiding voor de commissie voorzittersvergadering op 28-8 wordt i.v.m. de tijd uitgesteld.

De penningmeester meldt ons wederom over eventuele tariefsverhogingen in 2022, de prijzen in de bar zijn m.i.v. afgelopen weekend, noodzakelijk al verhoogd. Ze onderzoekt momenteel de tarieven bij andere verenigingen met betrekking tot onze gasten. Kom je de komende tijd als gast op een Nederlands naturistenterrein geef de tarieven dan door aan penningmeester@hertogstad.nl.

Het herstel van de “zieken” wil nog niet vlotten, we wensen ze veel sterkte.

Na ruim 3 uur vergaderen, sluiten we om 23.10 u. de vergadering.  

Namens het bestuur,
Uw Voorzitter,
Henk Blankestijn.

Scroll naar top