Verslag van de bestuursvergadering op 8 oktober.

Anders dan anders weer vrijdags overdag, mede door de verwachting op een zeer lange zit. We waren gewoon weer eens compleet, vakanties achter de rug dus 6 bestuursleden. Om precies 13.30 u open ik de vergadering;

Er hebben privé gesprekken plaatsgevonden met leden die toegelicht worden en de agenda wordt vastgesteld. Ook nu weer vraag ik de bestuursleden om serieus en daadkrachtig onderwerpen te benaderen. Het karakter en de inhoud van de stukken vraagt om goed overleg en belangrijke beslissingen.

Afgesproken wordt dat we onderwerpen in de notulen die een toelichting vereisen direct behandelen. De nieuw te creëren gastenplaatsen en camperplaatsen worden nog eens besproken. Hierbij spreken we af dat wij het gebruik van het volleybalveld voor gasten uitsluitend bij grote drukte als een mogelijkheid zien. Dat blijft een uitzondering. Een elektronisch toegangs- en aanwezigheid systeem waar al eens eerder over gesproken is wordt definitief op de lange baan geschoven, hoofdzakelijk door de prijs en kosten. Verder wordt er op verzoek van de ARBO commissie gekeken naar rook- en koolmonoxidemelders in onze gebouwen. De verdere uitwerking wordt aan hen gevraagd. Met de correctie van een schrijffout worden ze goedgekeurd en worden ze op de website geplaatst.

Waar vind je ze dan terug, zo wordt ons regelmatig gevraagd? Allereerst log in op het ledendeel, vervolgens ga je in het Ledenmenu naar Informatie. Daar kies je voor vergaderverslagen door onderaan op “read more” te drukken. De rest wijst vanzelf.

Met  24 punten op de actielijst kan er eindelijk eens veel worden geruimd er blijven er voorlopig nog 8 over.

Wederom veel ingekomen stukken: 3 staan er al op de agenda. Op verzoek van het bestuur hebben de beheerders naar hun takenpakket bij hun aanstelling gekeken en hun commentaar ingestuurd.  In nov./dec. gaan Anne en Henk hun taakomschrijving uitgebreid met hen bespreken. Er zijn diverse brieven ter kennisgeving over terrein en groen; het betreft de indeling en/of hulp bij groen. Ook zijn er vragen over de herindeling. Al deze brieven worden behandeld door de terreincommissie en groencommissie. De groencommissie vraagt om opname in het groenreglement over hoogtes en snoeien, in overleg met het bestuur zullen deze aan de leden worden voorgelegd in de voorjaars ALV. Ook is er een brief over de vlindertuin en hun vrijwilligers. Ook hierover wordt nader overleg gepleegd met de groencommissie. Mariette, Aad en Jan geven in een brief uitleg over de gevraagde organisatie van het NFN petanque toernooi Mei 2022. Het bestuur heeft in de loop van september al toestemming gegeven het toernooi op ’t Vinkel te organiseren. De automatiseringscommissie laat weten dat in het jeugdhonk de Wifi snelheid acceptabel is. Wel is experimenteel de capaciteit vergroot. Wederom een brief over de gedragsregels op ons terrein, mede met betrekking tot ongekleed verblijf in en bij ons zwembad en de rest van het terrein. In de vorige bestuursvergadering en het uurtje bestuurtje is hier al uitgebreid over gesproken. In het vorige verslag van de bestuursvergadering staat ook de mening van het bestuur; het is algemeen bekend dat ongekleed zwemmen verplicht is. Bordjes hiervoor vinden wij niet noodzakelijk. Indien gasten niet ongekleed op ons terrein willen vertoeven dienen ze bij de tentplaats van hun gastheer/vrouw te blijven.

Al enige maanden loopt er een discussie over ons elektriciteitsnet, kasten en de veiligheid. Volgend jaar dient ons terrein weer door een gecertificeerd en geaccrediteerd bedrijf of persoon gekeurd te worden. Het bestuur is nadrukkelijk van mening dat een installateur evenals de installatie en de keuringsinstantie ten alle tijden dient te voldoen aan de  wettelijke eisen en de voorschriften volgens NEN 1010 en NEN 3140. Ook al worden werkzaamheden of onderdelen door onze eigen leden aangepast of geplaatst dan nog dienen deze werkzaamheden op zijn minst door een erkend installateur te worden gecontroleerd. Daarnaast dienen de aanwezige tekeningen te worden aangepast. Hieromtrent heeft het bestuur besloten om met de installateur Vrolijk en Overgaauw uit Oss die onze installatie voor het grootste deel heeft aangelegd en al jarenlang de installatie onderhoudt en heeft uitgebreid, een overeenkomst aan te gaan waarin dit wordt gewaarborgd. Omdat aanpassing of vervanging van aardlekschakelaars in de nabije toekomst noodzakelijk zijn en het bestuur onze leden hierover verder wil informeren, ontvangen de leden binnenkort in een apart bericht hierover informatie.

Verder is al jarenlang een grote ergernis van vele leden en een grote wens van de horeca commissie de aanpassing van de toiletgroep in het Pluuf. Betrokkenen hebben de afgelopen tijd onderzoek gedaan en er is een passende offerte ontvangen om buiten het Pluuf tegen de muur van de huidige toiletgroep een unit te plaatsen van ca. 3 x 2,5 mtr. In de unit zijn 2 toiletten, een urinoir en een wastafel aanwezig. Aangezien de totale aanpassing ver binnen het mandaat van het bestuur valt is besloten opdracht te verlenen voor de plaatsing. Om één en ander gerealiseerd te krijgen voor de opening van het nieuwe seizoen in 2022 (levertijd 3 á 4 maanden) was deze beslissing nu noodzakelijk. Nadere informatie krijg je tijdens de financiële ALV.

Om een beslissing te kunnen nemen over de begroting 2022 legt Anne ons de te verwachten jaarcijfers over 2021 voor waarin verwerkt de begroting. De samenstelling heeft plaatsgevonden vanuit deelbegrotingen van de commissies. Verder geeft ze een uitgebreide toelichting over de cijfers. Daarnaast wordt de tarievenstaat over 2022 getoond. We hebben een onderzoekje gedaan naar de prijsstelling bij andere verenigingen en wij steken daar op de meeste onderdelen gunstig bij af. Steeds duidelijker wordt dat wij aan een verhoging van onze tarieven niet kunnen ontkomen. De getoonde begroting is dan ook op deze concept-tarievenstaat gebaseerd. Het bestuur kan zich vinden in de getoonde cijfers en zal ze in de komende financiële ALV voorleggen ter goedkeuring.

De beheerders komen in de vergadering, diverse vragen over terrein en zwembad worden beantwoord. Er wordt een afspraak gemaakt over gesprekken met hen in november en december. Zelf vragen zij welke oplossing wij voor ogen hebben met betrekking tot een voorzitter onderhoud en de ad hoc voorkomende reparaties overal op het terrein. Zij wijzen er op dat deze taak beslist niet bij hen kan worden neergelegd. Ze adviseren het bestuur indien niemand uit de leden opstaat een “klusjesman cq organisator” in dienst te nemen. Het zal voor de leden verregaande financiële consequenties hebben maar het advies wordt met belangstelling ontvangen en zeker verder bekeken en overwogen. Verder vragen zij i.v.m. de herindeling de parkeerplaats WEST af te mogen sluiten voor opslag. Het bestuur besluit dit alleen toe te staan indien beslist noodzakelijk en te beginnen achteraan.

Gelukkig weinig voor de rondvraag. Na ZES uur sluit ik de vergadering.

Namens het bestuur,

Uw voorzitter,

Henk Blankestijn.

Scroll naar top