Voorbereiding Winterseizoen

Beste mensen.

Helaas loopt het kampeerseizoen 2020 weer ten einde. Dus tijd om alles weer goed op te bergen.

Zoals gebruikelijk wil de Terreincommissie graag enkele spelregels in herinnering brengen:

-De tafeltennishal kan dit jaar NIET gebruikt worden voor opslag van je spulletjes. Dit zoals reeds eerder gecommuniceerd in de nieuwsbrief.

-De slippers dienen uiterlijk 1 november uit de toiletgebouwen te zijn verwijderd. Zo niet, dan zullen deze in de vuilcontainer worden gedeponeerd.

-Voor de rijwielen geldt eveneens dat deze uiterlijk 1 november uit de fietsenstalling moeten zijn gehaald. Alle rijwielen die er na deze datum nog staan, worden door naar de ijzerboer gebracht. De indruk bestaat dat veel fietsen nooit worden gebruikt en vanwege de beperkte stallingruimte in ons fietsenhok, wordt eenieder beleefd verzocht om deze fiets(en) mee naar huis te nemen.

-De voortent dient goed en veilig te worden vastgezet en alle losse spullen dienen in of onder de caravan of in de voortent te worden gelegd, zodanig dat de beheerders niet worden geconfronteerd met over het terrein verspreide weggewaaide spullen.   

-In de caravan of voortent mogen buiten het seizoen geen eetbare spullen en zeep liggen. Dit ter voorkoming van het aantrekken van ongedierte. Uiteraard geldt ook het advies om tijdig alle water af te tappen, om de toiletten en waterkannen leeg te maken en om de gaskranen goed dicht te draaien.

-Zorg dat je etenswaren en koel elementen, uit de gezamelijke koelkasten en vriezers zijn verwijderd.

Tevens (nogmaals) de opmerking, dat de houtstapel bij de vijver, alleen voor brandhout is en niet voor sloophout (met spijkers). Het wordt anders een vuilstort wat niet de bedoeling is en het levert gevaarlijke situaties op voor spelende kinderen.  

Bij voorbaat bedankt voor jullie medewerking.

 

De Terreincommissie

Scroll naar top