Beste leden,
Binnen de vereniging is er, nu de herindeling vorm begint te krijgen, enige onrust  en ontevredenheid ontstaan. De groep leden, die een herverdelingsplaats bezetten, voelen zich tekort gedaan. Zij ervaren dat zij minder rechten hebben dan leden die een vaste plaats bezetten. Terwijl beide groepen dezelfde contributie en plaatsgeld betalen.
Het makkelijke antwoord: zij wisten het van te voren wat de consequenties mbt het kiezen voor een herverdelingsplaats  zouden zijn.

Kijken we  naar de begripsomschrijvingen zoals die in ons terrein reglement staan, dan hebben zij een ding gemeen: beiden worden omschreven als vaste plaats.
Het verschil zit er in  dat een herverdelingsplaats in aanmerking kan komen, het woord zegt het al, voor herverdeling. Het individueel lid heeft dit te accepteren indien de ALV instemt met het herverdelingsplan.
Bewoners van “normale” vaste plaatsen kunnen die verplichting volgens ons reglement niet opgelegd worden. Hen kan slechts verzocht worden mee te  werken.
Zelf vraag ik mij af of dit wel correct is. De wet- en regelgeving geeft nadrukkelijk aan dat de afstand tussen compartimenten 5 meter dient te zijn en binnen een compartiment tussen caravans op een staplaats 3 meters c.q 1 1/2 meter van de zgn. erfgrens.Dat geldt voor zowel vaste, herverdeling, bestuurs- en gasten plaatsen. Ik heb die vorenstaande  wettelijke gegevens, die al vele jaren nagevolgd worden door campings die aangesloten zijn bij de Recron organisatie aan het toenmalige bestuur gegeven met het verzoek dit ook aan de herverdelingscommissie te geven. Ik heb deze gegevens gekregen van de expert van de brandweer in de regio noord Brabant n.o. Ook
in individuele gesprekken met het bestuur  heb ik dit aan de orde gesteld. Ik heb zelfs diverse momenten aan het bestuur en herindelingscie. gevraagd of ik deze expert van de brandweer mocht uitnodigen om bij een gesprek aanwezig te zijn.
Zelfs bij de recentelijk gehouden voorlichtingsbijeenkomsten heb ik zulks weer geopperd, maar werd door de voorzitter van de herindelingscie. alsmede de voorzitter van de vereniging weg
Zulks heb ik  zwart op wit van de coördinator preventie van de brandweer in de regio noordbrabant n.o. gekregen. Bovendien heeft deze coördinator aangegeven dat de trekhaak niet meegerekend hoeft te worden bij de afstand tussen caravans. Een eventueel kunststof afdek plaatje is slechts een mineur probleem te vergelijken met klein speelgoed. De werkgroep kan of wil deze mening m.i. ten onrechte  niet delen.

Gezien bovenstaande wil het navolgende voorstellen:
A. Herverdelingsplaatsen
Op het moment dat de algemene ledenvergadering instemt met het herverdelingsplan, worden herverdelingsplaatsen met onmiddellijk ingang vaste plaatsen met de daaraan verbonden rechten en plichten met uitzondering van die plaatsen, die ivm de compartimentering komen te vervallen.
De bewoners daarvan komen als eerste in aanmerking voor beschikbare vaste plaatsen bij de eerst volgende vaste tentplaatsverdeling.

B. Art.2 begripsomschrijving
Kampeermiddel: een tent, een tentwagen ,een kampeerauto of een mobiele caravan met een maximale breedte van 2.50 meter met een maximale opbouwlengte -achterzijde t/m voorzijde, inclusief een eventuele externe disselbak van 8 meter.  Daar waar kampeerplaatsen  elkaar grenzen bedraagt de afstand minimaal 1.50 mrt. tot de perceelgrens.

Beste leden,
Indien jullie willen instemmen met een van deze 2 voorstellen of allebei, da wil ik je vragen mij dit per omgaande per mail te laten weten. Mailadres: theodoruspeeters@gmail.com

Ad A:  1. Ondergetekende …………………………….,  verklaart hierbij in te stemmen met
voorstel A.
Datum:………………………………………
Handtekening:……………..………………

2. Ondergetekende…………….……….., verklaart hierbij in te stemmen met voorstel
A.
Datum:…………………………………..
Handtekening:…………….……………………….

AdB:  Ondergetekende:……………………………………, verklaart hierbij in te stemmen met
voorstel B
1. Datum:…………………………………………….
Handtekening:…………….…………………..

2. Ondergetekende:……………………………, verklaart hierbij in te stemmen met
voorstel B
Datum:…………………..……………
Handtekening:……………..…………..

Bedankt voor jullie eventuele medewerking.
Met vriendelijke groet, Theo Peeters

Scroll naar top