Zoals iedereen heeft kunnen constateren is er afgelopen jaar al een behoorlijke uitvoering geweest van de herinrichting van ons terrein. Door uitvoering van diverse projecten zijn de volgende plaatsen verdwenen: 28-107-119-130-161-166. Dit om de plaatsen er omheen te vergroten. Tegelijkertijd zijn er nieuwe plaatsen gecreëerd: 5 op het gastenveld, 5 op het tweede (!) jeugdveld en 2 vooraan op het nieuwe terrein. Diverse mensen hebben hier keihard aan gewerkt. Reden om die nogmaals te bedanken voor hun inzet. De reacties van de leden over de veranderingen zijn zeer lovend. Mensen zijn er individueel op vooruit gegaan, maar ook het terrein heeft er een beter aanzien door gekregen. We gaan vol goede moed verder! Lees verder op de site.

Dit najaar wordt de herinrichting vervolgd met de volgende projecten:

Project 2: Plaats 10 wordt opgeheven en de plaatsen 8,9,11 en 12 verschuiven/vergroten.

Project 3: Plaatsen 20,21 en 22 schuiven naar links op en verbreden.

Project 9: Plaatsen 71 en 73 kunnen vergroten en verschuiven.

Project 11: Om plaats 91 al meer ruimte te geven de gang tussen de gebouwen afsluiten.

Project 12: Plaats 103 vervalt. Deze wordt opgedeeld tussen 102, 104 en 105

Project 13: Plaats 112 vervalt. Deze wordt opgedeeld tussen 109,110, 111

Project 17: Plaats 152 opheffen en verdelen tussen 149 t/m 155.

Project 22: Plaats 220 opschuiven en 218 vergroten.

Hiermee verdwijnen dit jaar 4 plaatsen: 12, 103, 112 en 152. Dan blijven er voor komend jaar in totaal 172 plaatsen over. 8 herverdelingsplaatsen gaan over naar een vaste plaats.

Om al dit werk te kunnen uitvoeren is weer veel hulp van mensen gewenst. Heb je nog wat tijd over de komende maanden meld je dan aan bij herinrichting@hertogstad.nl . In overleg word je dan ingezet bij bepaalde werkzaamheden.

Namens de werkgroep Herinrichting,
Rini Pompen

Scroll naar top