Op 29 november jl. is de plaatsverdeling geweest. Voor velen het startsignaal om de nieuw gekozen plek in te gaan richten. Tijdens de verdeling is er door zowel de terrein- als de groencommissie duidelijke informatie gegeven over de inrichting van de plek.

De terreincommissie heeft bij de keuze van de plek, direct (in ’t Pluuf) aangegeven met welke maten de nieuwe “bewoners” rekening moeten houden. Afstand tot hart pad/compartimentsgrenzen/ afstand tot hart heg op de erfgrens, etc, iedereen is geïnformeerd en wist dus waar hij/zij aan begon.

Verder is bij de verzonden stukken (e-mail d.d. 2 november jl.) een formulier gestuurd waarmee ieder lid de gewenste wijziging aan het groen kon doorgeven. Op dit formulier is gewezen op de bomenlijst (zie website bij informatie/reglementen) en de afspraak dat er een gemengde haag van liefst 6 soorten moet worden geplaatst. Voor de duidelijkheid, zie bijlage!

De commissies hebben bewust voorafgaand aan alle werkzaamheden deze informatie gegeven. Voorkomen is beter dan genezen en de verwachting was dat hierdoor er geen discussie achteraf hoefde plaats te vinden. Helaas blijkt de realiteit anders. Beide commissies worden geconfronteerd met leden die of de regels niet kennen en dus onbewust “in overtreding zijn” of die van mening zijn dat de regels alleen voor anderen gelden. Echter, alle regels die op onze camping gelden zijn afgesproken tijdens een ALV in de afgelopen jaren door de leden zelf. WIJ dus. En door deze afspraak gelden ze ook voor ons ALLEMAAL.

 

Het bestuur waardeert zeer het werk van de leden van beide commissies en is van mening dat de regels die gelden, moeten worden nagevolgd. En blijkt dat er situaties zijn, waartegen moet worden opgetreden, dan betreurt het bestuur dit zeer. Maar de regels zijn er niet voor niets en het bestuur steunt hierin het standpunt van de beide commissies. Wij hebben dit met elkaar zelf zo afgesproken. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal het bestuur besluiten hiervan af te wijken.

Dus mensen, zet je caravan goed neer, liefst ietsjes ruimer dan noodzakelijk is en overleg voordat je struiken gaat plaatsen even een kaartje aan de groencommissie. Zodat we een terrein houden met voldoende ruimte tussen de kampeermiddelen en met een grote diversiteit aan struiken. En heb je vragen? Zoek dan even iemand van de beide commissies op en overleg. Kleine moeite, groot plezier! Ze denken graag met je mee.

Begin mei zal de terreincommissie weer de jaarlijkse bezoekjes aan de kampeerplaatsen doen. Het is de bedoeling dat uiterlijk 1 mei a.s. iedereen zijn kampeermiddel volgens de afspraken heeft neergezet.

Het bestuur.

Scroll naar top